Ramazan Bayramı'nda kimler muaf? Ankara'da Bakkal, eczane, market, kasap, fırın açık olacak mı?

Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının Sokağa Çıkma Kısıtlaması ve 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni konulu Genelgeleri ve gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Haber albümü için resme tıklayın

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 21/05/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının Sokağa Çıkma Kısıtlaması ve  65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni konulu Genelgeleri ve gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 Ankara'da 4 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlaması

A- Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede İlimizde aşağıdaki kararların alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

ANKARA'DA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a)   Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilmelerine,

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap, yufkacı ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmelerin  KAPALI olmalarına,

b)  23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin AÇIK olmalarına, (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,

c)   Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç)  İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

d)  Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e)   Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f)    Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

g)   Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h)  Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i)    İlimizde faaliyet gösteren makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, yem fabrikaları, firmalar adına süt toplama faaliyetinde bulunanlar ile kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ve bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j)    Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k)  Oteller ve konaklama yerleri,

l)    Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m)  Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

n)  Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o)   Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

p)  Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

r) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

s) MSB ve Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tesisler ile bu kurumların tedarikçileri ve bu alanda stratejik üretim ve hizmet sunan fabrika, kurum ve kuruluşlar,

ş)  A-2. maddenin (ı), (i), (l), (o), (s) fıkraları kapsamında olup, OSB’lerde  faaliyet gösteren işletme/firmalar OSB Bölge Müdürlüklerinden, (i) fıkrası kapsamında olup OSB dışında faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri İlçe Tarım Müdürlüklerinden, OSB dışında faaliyet gösteren diğer işletme/firmalar ise kayıtlı oldukları odalardan alacakları bu maddeler kapsamına girdiklerine dair belgeleri ve  çalışmasına izin verilen işyeri, işletme ve kurumların araç plakası, şoför iletişim bilgisi, çalışacakların listesi vb. bilgileri dijital ortamda tek veya topluca (OSB ve Odalar tarafından) faaliyette bulundukları yer ilgili kolluk birimine bildirilmesine, (Liste ve/veya görev belgesinin ilgili firma yöneticisi onaylı bir nüshası yol kontrol noktalarında ibraz edilmek üzere yanlarında bulundurulacaktır.)

t) Serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik büroları,

 İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a)   Bu Genelgenin A-(2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b)  Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik  görevlileri dâhil),

c)   Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev  alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye  görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d)  Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim  ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e)   Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve  yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f)    Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal  koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g)   Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom, alçı, tuğla vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, (Bu kapsamda olan işletmeler de 2. maddenin (ş) fıkrasında belirtilen yöntemle bildirimde bulunacaklardır.)

h)  Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı)  Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, ile buğday-arpa hasadının herhangi bir şekilde sekteye uğramaması için biçerdöver sahipleri ile operatörleri/teknik elemanları,

i)    Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j)    İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k)  İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l)    Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

m)  Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n)  Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

o)   İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner hekimler,

p)  Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

r)   İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, 

s)    Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

t)    Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u)  24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler  (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v)   Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)

z) A- 2. Maddenin (ı) ve (m) fıkraları kapsamında çalışmasına izin verilen işyerlerine hazır beton temini ve naklinde kullanılan araçlar ile bu kapsamda çalışanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

Ankara'da 4 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlaması SEYAHAT İZİN BELGELERİ

a)   Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olacaktır,

b)  Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlileri ile istisna kapsamındaki vatandaşlarımızın şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler 23.05.2020 tarihinde  07.00-20.00 saatleri arasında, 24-25-26.05.2020 tarihlerinde  07.00-09.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında, TCDD’ye bağlı  Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir.

c)   Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

ç) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır. 

d)  İstisna kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların personeli ile görevli kamu personeli kimlik ve/veya görevlerini belirten belgelerini yanlarında bulunduracaklar,  istenildiğinde kolluk kuvvetlerine göstereceklerdir.

e)   Sokağa çıkma yasağı süresince sağlık personeli  başta olmak üzere görevli tüm kamu çalışanları  ile istisna kapsamındaki kurum ve kuruluş ve işletmeler personelinin  görev yerleri, görev süreleri ve ikametinden görev yerine gidiş-dönüş haricinde sokağa çıkma yasağı kurallarını ihlal edici davranışta bulunmamalarına,

B- Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda Kurulumuzun 2020/5  sayılı Kararı ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmesi kararlaştırılmış olup,

BU KAPSAMDA;

1-   22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda     Kurulumuzun 2020/5 sayılı Kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine,

2-   65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine

3-   65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabilmelerine,  

4-   Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanmasına,

5-   Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmadan Seyahat İzin Belgesi başvurularının otomatik olarak değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına,

6-   İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılmasına, ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilmesine,

7-   Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi’nin tek yön geçerli olmasına ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas olmasına (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.) ,

8-   İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgilerinin otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı oldukları aile hekimlerine bildirilmesine ve kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerin yapılmasına,

9-   65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın gidecekleri yerlerde de İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına, 

10-   İlgili kurum ve kuruluşlarca Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına,  

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, Oy birliği ile karar verildi.

22 May 2020 - 03:31 Ankara- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi