İktidar nerede yanlış yaptı, ne yaparsa işi kotarır...

Seçimler bitti, nerede yanlış, nerede eksik yapıldı olgusu iyi analiz edilmeli. Bundan doğru sonuçlar çıkartıp başarıyı getirecekçözüm önerileri sunulmalı.25. dönemde Ak parti 90.000 oyla 18 vekil kaybetti. Samsun'da 500 oyla 1 vekil kaybetti ise bu sandık başında geçen dönem kadar başarılı olamayışından kaynaklanıyor.Seçimlerin sonucunu işsizlik ve iş bulma umudu Ak parti için sonuca etki eden olguların başında idi ama bu ayrıntıyı kimse algılayamadıOn üç yıldır 1 milyona yakın memuru işe alanhükumet yeni iş alanlarının açılmasında teşkilatına ve seçmene umut olmamasıözellikle bu seçimde iktidarın başarılı olmasını engelledi. İşsizlik fonunda giderek artan fondan 3 milyon işsizimize "iş arama desteği" olarak kullanmalı, esnafı rahatlatmak için emekliye cüzi "can suyu" desteği vermeliydi, bunlar önemsenmedi.

Bu önerileri ben 1 yıl önceden ikaz ettim ama maalesef ciddiye alınmadı.Şimdi erken seçim ihtimali yüzündenemekliye “kurban parası” ve diğer bazı imkanlarolacak galiba.Bu benim ileriyi gördüğümü ortaya koyan en büyük dolaylı benzer vaat. Ayrıca halk muhalefete itibar etmedi. Çünkü vaat etmekle mal tükenmez ciddiyetsizliğine oy vermem dedi. Ak parti zaten birçok şey yapan konumda diyeyeni projeler sunmadıbu hatasıydı.Zaten bizde de yeni projeler olmadığı için zaten açıklayamamıştık yani içerideki beyinlerde malzeme bitmişti demek ki. Şimdi olabilir hem de çok ciddi 3-5 tane gelebilir.

Seçimlerde 2 kelimelik sloganlar olur bu ayrıntı başarıyı artırırdı, bunu atladık. Bu tip sloganlar bulmak lazımdı bunu düşünemedik. "Onlar konuşur Ak parti yapar" elbet etkili oldu ama bunun yanına başka bazı sloganlar gerekirdi onu düşünemedik. Bu sloganlar olacak erken seçimde"Önce Türkiye", "Önce İstikrar"olmalı artık. Sebebi de herkesin önceliği önce Türkiye, önce İstikrar olursa diğer anlatımlarımızın önemi artar. Daha önce "İki anahtar, Konuşan Türkiye" gibi 2 kelimelik vurgu sloganları başarı-mızın devamı ile dağılan oylarımız için bu 2 vurgu acil gündeme alınmalı. Hatta komik bir şeylerde işin içine katılmalı denirse, “No, CuMHaliDsiyon, No, Çorba” esprileri de işe renk katar.

Piyasanın ve esnafın canlandırılması için 1 yıl önce genel merkeze ve birçok genel başkan yardımcısına aynı dönem sunulan emekliye 2 adet 600 TL "can suyu" ve 3 milyon işsizimize 6 ay 500 TL "iş arama desteği" olgularına sıcak bakılmamasıve bu argümanların sinerjisinden faydalanamayışımız en büyük eksiğimizdi. Bu yüzden biz muhalefetin konularını kovaladık, bizim peşinden koşturduğumuz projeler bulamayışımız hatamızdı. İnsanımıza yapılacak bu katkılar ile piyasaya girecek 22 milyar TL’nin işsizlik fonundan ki 85 milyardan karşılanmasının piyasa dengelerini bozacak diyenlere Keynes teoremini bilmediği ve piyasaya giren para kısmi enflasyon yaratsa dapiyasaya ilave giren bu para daha ilk yıl tamamı vergi olarak geri döneceği ve bir kısmının istihdam yaratacağı gerçeğini gizlemek izahtan uzak ve iş bilmezlik değil de nedir?

Gerçi emekli bizi tam satmadı ama işsizler için bu söylenemez, Mısır ve Suriye konusunda ABD' nin satışına geldiğimiz ve bu konuda manevra yapamaz halde gözüktüğümüzden göçmenlere tepki ve o ülkelere ihracatımız iç piyasanın daralmasına sebep olduğu olumsuzluklarının yansıması,hiç kimsenin değinmediği ve tüm sorunların başı olan İŞSİZLİK konusunda proje ve vizyon sunulmaması % 20 oy düşüşün en önemli sebebi olarak sıralayabiliriz.

Başarısızlığın sebebi olarak 2002 ruhundan uzaklaşılması,Kimikoysak seçerler,yolsuzluk algıları, bakanların yüce divana yollan-maması, her yerde kiŞatafat, Diyanete araba ve miktarına çerez parası olgusu,Belediye başkanlarının tutumları ve bürokrasideki tıkanıklık ile şımarıklık,Tepeden bakmalar, 3 dönemliklerin liste dışı kalması, son dönemdePKK ile ilgili çözüm sürecindeki imalı demeçlerimiz le sürecibiz tıkıyoruz algısı,Paralelli bitirmede yanlış-eksik yollar izlendiği, Başkanlık sisteminin gereğin den çok öne çıkartılması, neredeyse her yerde listelerin çok kötü olduğunun konuşulması ilelistelerin ahbap çavuş ilişkilerin den belirlenmesi, listelerin neredeyse tamamınınBürokrat, Avukat,Akademisyen, biraz da Doktor dolduruldu imajı (24. dönem 77 tane nur topu gibi Avukatımız seçilmiş, demek ki onlar olsa da baro seçimlerinde ve mecliste başarılı olamadık)sahadan gelenyani pozitif bilim insanlarının,sivillerin, ve teşkilatın unutulması; Mesela 9 kişilik listesi olan Kayseri'de 3 doktorun listede olması, 3 kişilik listesi olan Nevşehir'in 2 tane avukatla doldurulması ciddi tepkiler oluşturdu,tabanımız olanCemaatler dışlandı,Kasabaların kaldırılması,Sulama kooperatiflerine borçları, Kobani algısını yenemeyişimiz, Sandık başkanlarının öğretmenlerden olması yüzünden bu sefer CHP-MHP'li başkanların hışmına uğradık ve Sandık görevlileri bulmakta zorlanmamız, bazı sandıklardasilme oy aldığı görülen HDP konusundabu oyların geçersiz olması için sonradan parmak izi tespiti istenebilir veya YSK yeni seçimde mutlaka parmak izi de istemelidir. Son Diyarbakır bombalama olayında algı oluşturamayışımız,Piyasanın ve esnafın canlandırılması için 1 yıl önce genel merkeze ve bir çok genel başkan yardımcısına aynı dönem sunulan emekliye 2 adet 600 TL "can suyu" ve 3 milyon işsizimize 6 aylık "iş arama desteği" olgularına sıcak bakılmamasıve bu argümanların sinerjisinden faydalanamayışımız. Şimdi burada piyasaya girecek 22 milyar TL nin işsizlik fonundan ki 85 milyardan karşılanmasının piyasa dengelerini bozacak diyenlere Keynes teoremini bilmediği ve piyasaya giren para kısmi enflasyon yaratsa da piyasaya ilave giren bu para daha ilk yıl tamamı vergi olarak geri döneceği ve bir kısmının istihdam yaratacağını gerçeğini gizlemek izahtan uzaktır. Gerçi emekli bizi tam satmadı ama işsizlere bu söylenemez, Mısır ve Suriye konusunda ABD'nin satışına geldiğimizden bu konuda manevra yapamaz halde gözüktüğümüzden göçmenlere tepki ile o ülkelere ihracatımız iç piyasanın daralmasına sebep olduğu olumsuzluklarının yansıması,Doğuda ve Güney doğuda Devlet tesirinin azaldığı imajı ve öğretmenlerin değiştirilmesine sıcak bakılmayışı,Odasına bile gelmeyen ve vatandaşı azarlayan, hor gören, dalga geçen vekillerin listeye hala konması vehiç kimsenin değinmediği ve tüm sorunların başı olan İŞSİZLİK konusunda proje ve vizyon sunulmaması % 20 oy düşüşünün en önemli sebebi olarak sıralayabiliriz.

Bir araştırmaya göre milletvekillerine gelen taleplerin % 80'i iş, % 11'si tayin, % 6'sı bürokratik işler ve % 3'ü diğer sebepler ise bu teşkilatlar da böyle yansıyarak istihdam oluşturamayan ve kendi çocuğuna iş bulamayan teşkilattaki yöneticilerimizin çalışmaması çok normal...Demek ki biziş ve aş konusunda ACİL yeni projeler sunarak sinerji oluşturmalıyız. Hata, sorun nerede herkes biliyor ama buna olabilecek çözüm önerileri, doğru ilaçla sunmak lazım.

1-) Turizme Dayalı Ekonomi Modeli-TUDEM;

TUDEM=İŞve AŞ= - (P+F+f) + (- BDM)

Yabancı sisteme peşin veya taksitle, sürelerine göredaha işin başında alınan, sonra geri ödenen kullanım hakkı parasını (P) yatırır (12 yıl için alt limit 5.000 $, 24 yıl için alt limit 8.ooo$). Başta gönderilen parasal kaynak 6-10 yıl ekonominin çarklarında kullanılır. Süre sonundapara fazla faizi -(P+F+f) ile sahibine iade edilir. Sistemeüye olanlar Bedelsiz Devre Mülkler de (BDM)12-24 yıl bedava kalırlar. Böylece katılım artar ve sürdürülebilir bir turizm oluşur. Bizde finansörlerden pahalı para yerine tarladan para toplamış oluruz. Devre Mülk'çüler her yıl farklıyerlere, farklı aylarda giderler. Sistemle1 konuttan en az 7-8 konut yapacak para toplanır.1 konuta 1 haftalık devre için 52 aile para yatırarak 7-8 katı kaynak oluşur.Paranın 1 birimi ile konutlar yapılır, 6-7 birimi ise diğer sektörlere kredi olup katma değer oluşturarak Sürdürülebilir bir model oluşarak bütçe ve cari açık sorunu ortadan kalkar. Sistemebaşta para yatıranlarkadar DM yapılır. Gelen para borsaya, bonoya değil inşaata, fabrika, tarım, madencilik, petrol-gaz araması, sanayi vb. yerlere gideceğinden sıcak para etkisi olmadanSÜRDÜRÜLEBİLİR bir ekonomik sistem oluşur.Çok ciddi katma değer ve vergi oluşturduğundan model acilen ülkemize kazandırılmalıdır.70 ilimiz ve Kıbrıs’ta 2 yerde düşündüğümüz DM'ler ile birlikte turizmle her yılülkeye 25-30 milyar $ ilave döviz girmesini sağlar. 500.000 katılıma göre 200 milyar $ civarıtoplanabilecek modelleyarısı bizden, yarısı komşuülkeler ve AB'den en az ortalama 3 Milyon insana işoluşturabiliriz. Bu kadar avantajlı olduğu halde 100.000üye 100.000 konut başarılsa o da az mı? Bu 100.000 bile 500-600 bin insanımıza yeni işimkânı oluşturacaksa ne kaybederiz? 10 yıl içinde enerjiye yapılacak en az 100 milyar $’lıkyatırımın parası nereden gelecek. Kendi ihtiyacımızı bulacak petrol ve gaz aramalarına kaynak nereden bulunacak?Başbakanımız Ahmet hocamızın kitabında bahsettiğiMerkez Türkiye nasıl başarılacak? Hiç kuşkunuz olmasın TUDEM her şeye çare.

2-)Faizsiz Sistemle Kaynak Bulmak:

Bu sistem bir taraftan bankalara mevduat oluşturarak parama faiz almayacağım diyen yatırımcıya imkansunan bir sistem. Yatırdığıparamiktarına göre faiz alma ürün al, faiz alma eşya al gibi bir sistemdir; Şu kadar para şu kadar ay yatır faiz alma Elektrik süpürgesi, Bisiklet, Fırın, buzdolabıal, çekyat al, televizyon al, mikser al, gıda al vs. gibi binlerce seçenekli olguyla yastık altı döviz, altın ve TL ile ekonomiye katkı sağlayan bir sistemdir.

3-) Yeşil Pasaport:

Türkiye'de hep ihracat rekorlarından bahsedilir. Ancak bu rekorları kıran iş adamlarımız yurt dışına çıkarken ne zorluklar çektikleri konuşulmaz. Bir ihracat bağlantısı kuran müteşebbisimizin vize için 5-10 gün bekleyip ticari bağlantısını kaptırmaması içinYeşil pasaport uygulamasını mutlaka yapmalıyız. 20 yıldır zaman, zaman dile getirdiğimiz için kabul görse ve bazı STK’lar dile getirse de gerçekleştirilemedi. İllerin nüfusuna göre vergi dilimlerinde belli sıralara giren iş adamlarımız veya belli miktarlarda her yıl için ilave harç yatırarak yeşil pasaport verilmelidir. 5-6 ülkede sıkıntı yaşanan Yeşil pasaport uygulaması gerekirse Diplomatik pasaport yasasındaki değişiklikle, fahri elçilik olgusuyla da aşılabilir. Bu da matrah artıran kaynak bulan bir olgudur.İşte kaynak bulunursa iş ve aş olguları artar.

4-) Kobilere 2. Ligborsa.

Bu projeme göre 22.000 üst ölçekli Kobi’mizin bir kısmı dünyada bir ilk olarak kurulacak 2. Lig Borsaya alarak, buradan esas borsamıza yükselmelerini sağlayacağız. Bu arada kaynak sorunu yaşayan bu Kobi lerimiz 2. Lig borsa da olmalarından dolayı finans ve kaynak sorunları bitmişolacak. Sadece 2-3.000 Kobimiz için en az 100 milyar $ kaynak ve 1.5 milyon yeni iş oluşturulabilecektir.Şu an borsa da elek altı olarak çokcüziyer alan kobilerimiz artık tahtalara çıkmalıdır.

19. Kitabım 2014 Aralık ayında yazımı bitti ve yeni yılın ilk haftası çıktı. 50 adet kaynak olgusu ile siz kamuoyuna sundum. Demek ki yazımda 4 adet verdiğime kaynaklara ilave birçok kaynak olgusu hala sunabilirim... Ak partide bazı projelerime ilginç ileride bunları irdeleyelim diyen Mehmet Muş beyin 10. kez dikkatine sunulur ama o bu işe vakit ayırmayacak gibi...

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Oğuz Güler - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi