TARIM RAPORUM - II

İlk Tarım Raporumu16.12.2012 yayınlamış, 10.05.2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Tarım bakanına ile ilgili diğer yerlere göndermiştim. Birileri derse ki rapor bize ulaşmadı o zaman siteme girerek bu ilk raporuma ulaşabilirler. Özellikle Tarım bakanlığını ilgilendiren bu ilk raporumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca nedense dikkate alınmadı. Bu nedenle tarım sektöründe yaşanan sorunlarla ilgili Tarım Raporu-II’yi hazırladım.Amacım meslekten biri ve Ekonomi köşe yazarı olmamhasebiyleönceülkem insanına ve ona bağlı olarak ekonomimize hizmette bulunmaktır.Bu raporlar dikkate alsaydı, bugün anketler AK Partinin oy oranını % 50'yi rahatça aşabilirdi.Hemen bir kaç gün içinde EKONOMİ Raporu-I bu sitede yayınlanacaktır...

O gün bundan sonra 1 puan artış sağlamak geriden gelen 3-5 puandan daha zor, buna rağmen bu oyu 4-5 puan civarında artıp % 55'lere ulaşılabilir amason dönem ki yaklaşımlarla bu zor demiştim.Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlıklardan beklenen performans sağlanamayacağını, Bakanlıklar daha da hantallaşacağını, bürokrasinin artacağını, taşraya, köylüye, Tarımcılara yansımasından beklenen memnuniyet, istenen oranda olmayacağını belirtmiştim. Bunun en büyük nedeni olarak planlı ve programlı ve iyi bir takımla bu işlerin etmektedir.Bir kez daha uyarıyorum;TARIMDA, TARIM RAPORLARIMDA belirttiğim sorunlar çözülmeden başarı beklemek hayaldir.Türkiye’ ilk defabir GENEL MÜDÜRLÜKTE 18 DAİRE BAŞKANLIĞI BULUNMAKTADIR. Bu alışılagelmemiş tek örnek ve yanlış bir olgudur.Şube müdürlüklerinin kaldırılması yanlışı üzerinebu 18 daire başkanı işi diğer bir rekorlu yanlıştır. Daire Başkanlıklarının görevleri birbirinden bağımsız konulardan oluşan ve fonksiyonel bazda bir yapılanma olmuştur. Genel Müdür ne yapacak, hangi bilgi düzeyiyle ve nasıl yöneticilik yapacak? Bu yüzden başarı beklenebilir mi? TARIM RAPORUM-I belirttim. YİNE BELİRTİYORUM;TÜRKİYE’ DE TARIM BAKANLIĞI KONU BAZINDA YAPILANDIRILIRSA BAŞARILI OLUR.Dikkat edinsadeceakıllıca yapılacak "KONU bazında" yapılanma bakanlığı başarıya ulaştırır.Bakanlıkta en az 10 yılını meslekte dolduran Ziraat, Veteriner ve İktisatçı 10x3=30 kişi ile bir anket yapılsın % 90 idia ettiğim "Konu bazlı yapılanma" sonucu çıkmazsa ben Tarımsal hiç bir olguda değerlendirme yapmayacağıma söz veriyorum.

Ancak bugüne kadar bu hususun dikkate alınmadığını üzülerek söyleyeyim. Biraz disiplinle bu işlerin hala düzelme şansı var. Özellikle yatırım projelerini kabul eden Kalkınma Bakanlığının, ödeneği veren Maliye Bakanlığının ve nakit akışını sağlayan hazineden sorunlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın, raporumu incelemeliler. Bu ilk raporumu normal posta ile onlara da yollamıştım, şimdi APS ile 2. sini yollayacağım ki limize geçmedi demesinler. Bu raporumda da ilgili somut veriler, örnekler bilgiler var. Raporum biraz dikkate alınsaydı, arka arkaya dört seçime gittiğimiz şu günlerde GIDADAKİ FİYAT ARTIŞLARI yüzündenenflasyonartırmazdı. GIDA giderlerinin orta ve düşük gelirli ailelerde oranı unutulmamalıdır. Bakanlık Hazine de ve planlamada olduğu gibi "önce Türkiye" diyen liyakatli insanımızı suyun başına getirmedikçe benim söylemimin yarısı da boş demektir. Son 4 ayda bir çok konuda olduğu gibi et ve süt ürünlerinin % 33 artması Tarım bakanlığındaki öngörüsüzlüğün hükumete hediyesidir. Bu çerçeve de Faiz sebep Enflasyon sonuç desek de tersini söyleyenlerle aynı orandahaklı mıdıracaba? Cumhurbaşkanımız zamanında yapılmayan faiz ayarlalamları yüzünden haklı ancak fiyat artışlarının getirdiği olgudan dolayı yanıltılmışmıdır aceba?

Bu Raporumda da işaret ettiğim konularda, planlı, projeli radikal kararlar alınmalıdır. Burada şunu yine belirtmek isterim. Bugünkü sorunlar Tarım Raporum-1 de belirttiğim sorunlara çözüm getirilmediğinden ve yanlış alınan kararların sonucudur. Yarın çıkacak sorunların nedeni bugün olacaktır.Dileğim bu raporumun dikkate alınmasıdır. Sorunlar, çözümler ve çerçevenin iyi hazırlanması, yapısal durumun düzeltilmesi için hangi işlerin öncelikle yapılmasını yönünde bir ışık olmasıdır.

8-03-2015

OĞUZ GÜLER

TARIM RAPORU-II

Bu rapor neden hazırlandı? Tarım yine iyiye gitmiyor. Yıllardır araştırıyor ve yazıyorum. Yaptığım araştırmaları düzenledim. Ortaya bir sonuç çıktı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çerçeveyi doğru çizemiyor. O nedenle çerçeve de doğru dolmuyor.Devlet her zaman en üstte küçük bir şemsiye olmalıdır. Her işin kurallarını koyar ve denetler. Stratejileri belirler. Planları yapar. Projeleri kabul eder. Krizler için planlar yapılır. Üretim planları yapılır.Nakdive fiziki gerçekleşmeyi kontrol eder.

Yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var dedim. Fakat yapılan yapılandırma oldu. Eskisi ile yenisinin arasında fark olmadığı görüldü.

Nedenleri aşağıda belirttim. İncelendiğinde yine Bakanlığın merkezinde ve taşrasında değişiklik yok. Personelde de erozyon görülecektir. Bunun en büyük nedeni Merkezin ağırlığının olmamasındadır. Merkez taşradan koptu. Böyle olunca merkezde ve taşrada tüm paydaşlar birbiri ile kucaklanamamaktadır.Tam bir plan, program ve hatalardan ders alınmadığı içinçalışmaların hedefiyakalanama maktavesürekliliği olmamaktadır.Bakanlığın, tüm sorunlarını çözmesi için yapısal değişikle beraber üniversitelerle, çiftçiyle ve sivil toplum örgütleri ile el ele vermesi gerekli görünüyor.

Ben bu raporu hazırlarken önce çerçevenin iyi belirlenmesi, yapısal değişiklik ile neler yapılması gerektiğinden yola çıktım.

Dileğim bu raporun; sorunlar, çözümler ve çerçevenin iyi hazırlanması, yapısal durumun düzeltilmesi için hangi işlerin öncelikle yapılmasını yönünde bir ışık olmasıdır.Ülkemize faydalı olması dileğiyle. -OĞUZ GÜLER (Yük. Müh., Gazeteci-Yazar)

ÇÖZÜM BEKLEYEN İDARİ SORUNLAR

1-Bakanlığın idari sorunları çözümlenmeden kesinlikle teknik sorunlar çözümlenemez. Yapısal değişiklik mutlak suretle yapılmalıdır. Bakanlığın hantal yapısı hiçbir soruna çözüm getirememektedir. Bakanlığın taşra ve merkez teşkilatlarının bir bütün olduğu unutulmaktadır.

2-Bakanlık en üstte her zaman bir şemsiyedir. Şemsiye küçülmedikçe hantal yapıda değişiklik beklenmez.

3-Bakanlık her işin kuralları koyar, mevzuatını hazırlar. Denetler, stratejileri belirler, planlarını yapar, krizler için planlar yapar, proje hazırlar, projeleri onaylar.

4-Bakanlık merkez ve taşrayı kucaklamalı, tüm sorunların çözümünde üniversitelerle, çiftçiyle ve sivil toplum örgütleri ile el ele vermesi gereklidir.

5-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Bakanlığında tüm meslek gruplarının Bakanı olmalıdır. Sadece bir meslek grubu lehinde mevzuatlar çıkarmamalı ve meslek ayrımı yapmamalıdır. Bakanlıkta büyük bir huzursuzluk söz konusu olur.

6-Şube müdürlüğünün kaldırıldığından bürokrasiyi azalttığı doğru değildir. Yanlış bilgilere dikkat edilmelidir. Şube Müdürlükleri hayali kurulan koordinatörlükler, çalışma grupları, birimler, birim sorumluları aynen devam etmektedir. Şube Müdürlükleri icra makamıdır. Mutlaka yasal olarak kurulmalıdır.

7-Bu sistemde Bakanlık Müşavirlerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmak mümkün değildir. Bakanlık bile, yeniden yapılanmayla, kanun gereği doğrudan Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atanan ve görev tanımları netleştirilmediği için faydalanılamayan personel olarak tarif etmektedir.

8-Yeniden yapılacak yapılanmada yönetimin zihniyeti değişmelidir.

9-Gerektiğinde radikal kararlar zamanında alınmalıdır.

10-Hizmetler verimsiz ve yüksek maliyetli olmamalı ve kalite standartları yüksek olmalıdır.

11-Bakanlığın sorunları azalmamıştır, yönetimin zihniyeti yenilenmemiştir.

12-Geleneksel yönetim kültüründen uzaklaşılmamıştır.

ÇÖZÜM BEKLEYEN TEKNİK SORUNLAR

Bakanlığın teknik sorunları idari sorunların çözümlenmediğinden çözümlenemedi. Teknik konulardaki sorunlar aynen devam etmektedir. Konu bazında bir yapılanma olmadığındanbürokrasi arttı.Bakanlığın hantal yapısına çözüm olmadı. Bakanlığın taşra ve merkez teşkilatlarının bir bütün olduğu unutuldu. Taşra daha karışık bir haldedir.

Bakanlık taşrada ki yapı dikkate almadan hazırladığı mevzuatlar çözüm getirmedi. Merkez bu haliyle taşraya kılavuzluk yapamaz hale geldi. Taşradaki bir şube en az 2-3 bazen de 4 Genel Müdürlüğün işlerini yapmaktadır.

YENİ YAPILANMA SORUNLARI ÇÖZMEDİ.

Bu nedenle;

1-Bakanlıkta her birimde “Karar Destek Birimleri” kurulmalıdır.

2-Optimizasyon Modeline uygun çalışmalar yapılmalıdır.

3-Sağlıklı izleme değerlendirme yapılabilmesi içi başlangıçta sağlıklı bir durum değerlendirmesi yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

4-Bazıları sonuçtan rahatsızda olsa bağımsız kuruluşlarca izleme değerlendirme yapılmalı ve paydaşlarla paylaşılmalıdır. Tüm işlerde swot analizleri yapılmalı buna göre önlemler alınmalıdır.

5-Bakanlık, üniversitelere, çiftçilere ve sivil toplum örgütleri ile el ele vermeli ancak Devlet olduğunu hissettirmelidir.

6-Gerekli yasal düzenleme ile Bakanlık konu bazında tekrar yapılanmalıdır. Merkez ve taşra bütünleşmelidir.

7-Plansız, projesiz hiçbir iş yapılmamalıdır. Yatırım projelerinde hemşericilik, bölgecilik gibi ayrımcılık yapılmamalıdır.

8-Hükumet hayvancılıkta ithalat politikasını değiştirmelidir.

9-Bakanlığa sunulan projeler, tarafsız, konu uzmanları tarafından kontrol edilmelidir. Yapılabilir etütleri olmalıdır.

10-Bakanlığın destekleme politikası, planları ve projeleri olmalıdır. Sık sık kontrol edilerek güncellenmelidir.

11-Bakanlığın yeniden yapılanması konu bazında olmalıdır.

12-Sistemden kaynaklanan kaynak israfları artmıştır.

13-Sosyal değişimleri kırsal kesime uymamış, uygun teknolojiye uzaktır.

14-Yönetimin zihniyeti yenilenmelidir. Geleneksel yönetim kültüründen uzaklaşılmalıdır.

15-Projelerle ilgili yapılabilirlik etüt ve projeleri olmalıdır. Bağımsız birimlerce başlangıçta bilimsel durum değerlendirilmesi yapılmalıdır.

16-Bilimsel etki analizi yapılmalıdır. Tarımsal projelerde makro ve mikro analizler bir bütünün iki parçası olduğu unutulmamalıdır.

17-Stratejik ürünlerde destekler artırılmalı, üretim artışı sağlanmalıdır.

18-Tarım politikamız olmalı, Partiler, Bakanlar değişse bile politikalar değişmemelidir.

19-İthalata dayalı tarım politikasına son verilmelidir.

20-Hayvancılıkta, Ülkemizin her yerinin ari olması sağlanmadan olumlu sonuçlar alınmayacağı bilinmelidir.

21-Tarımsal pazarlama ile sorunlar çözülmelidir.

22-Yatırım projelerindeki hedef, o sektörle ilgili politikayla uyuşmalıdır.

23-Destekleme ile yapılan yeniliklerle verimlilik artmalı, tarımda yapı değişmeli, çiftçilerimizin gelirleri ve milli gelir artmalı, fiyatlar ve enflasyon düşmelidir. İstihdam oluşturmalı, bütçe imkânları daha etkin ve yerinde kullanılmalıdır.

24-Küreselleşmede her zaman; Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (DB) ve GATT (Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması) veya bugünkü oluşum şekliyle Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) talimatları uygulandığı unutulmamalıdır.

25-Uluslararası tarım politikaları, ulusal politikamızı olumsuz etkilememelidir.

26-Bakanlık; dünya fiyatları ile iç piyasamızda denge kurulması konusunda çalışmalı, analizler yapmalıdır.

27-Dünyada tüm tarımsal ürünlerde üretim, fiyatlardaki artış, pazar konularında araştırmalar yapılmalı ve güncel takip edilmelidir. Bu konulara da bir krizin yaşanabileceği nedeniyle bu konularda mutlaka bir “B” planı olmalıdır.

28-Ülkemizin tarımdan kazanabilmesinin ilk şartı, mikro düzeydeki çiftçimizin çok kazanması, makro düzeydeki büyük şirketlerimizin ise optimal kazancının artması olmalıdır. Böylece ülkemizin Dünyada söz sahibi olabileceği bilinmelidir.

29-Uluslararası şirketler ve onların ülkemizdeki uyduları kazanırken ülkemiz kaybetmemelidir.

30-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” adı TARIM BAKANLIĞI olmalıdır.

TARIMDA HEDEF NE OLMALIDIR

1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KONU BAZINDA planlı ve projeli olarak seçimden sonra vakit geçirmeden tekrar KONU BAZINDA yapılanmalı, yeni ADI sadece TARIM BAKANLIĞI olmalıdır.

2-Tarıma sektörünün stratejik önemi her zaman dikkate alınmalıdır.

3-Yapısal sorunlar çözülmeli tarım ve gıda fiyatlarındaki artış önlenmelidir.

4-Üretim mutlaka artırılmalıdır. Girdilere daha fazla destek verilmelidir.

5-Bitkisel üretim artırılmalı hayvansal ürünlerin maliyetleri düşürülmelidir.

6- Bazı konularda, örneğin HAYVAN HASTALIKLARI, örneğin ŞAP konusunda sahada acil önlemler alınmalıdır.

7-Hayvan varlığı ve üretim artmalı böylece ithalat son bulur.

8-Hayvancılık daha fazla desteklenmelidir.

9-Çiftçiye vergi indirimi getirilmelidir.

10-Özellikle mazot ve gübrede destek daha fazla olmalıdır.

11-Kırsal Kalkınma projeleri ile çiftçimizin gelir artırılmalıdır.

12-Kırsal bir bütün olarak ele alınmalıdır.

13-Tarım alanları artırılmalıdır.

14-Kentten kırsala göç olması sağlanmalıdır.

15-Arazi toplulaştırılmasına daha fazla önem verilmelidir.

16-Su tek elden yönetilmeli, sulama yatırımları artırılmalıdır.

17-Tarımda araştırmaya geliştirmeye gerekli kaynak ayrılmalıdır.

18-Mutlaka ihracatçı bir ülke olmamız sağlanmalıdır.

19-Tarımda elektrik fiyatları düşürülmelidir.

20-Çiftçimizin yaşam kalitesi yükseltilmelidir.

21-GAP’ ta sorunlara acil önlemler getirilmelidir.

Tarım Raporum-I internetteki sitemde bulunmaktadır. Konu üzerinde dikkatimden kaçan yaklaşımları mailime gönderilerinizi bekliyorum. Bu raporumu da siteme ekleyeceğim oradan da daha sonra takip edebilirsiniz.

MEMLEKETİM KAYSERİ’ DEN, ADALET VE KALKINMA PARTİSİNDEN ADAY ADAYI OLDUM. TARIM ve EKONOMİDE birikimlerimi, tecrübelerimi ülkemin ve Partimin HİZMETİNE SUNDUM. Bu çerçeve de her ne kadar Ziraat Yüksek Mühendisi olsam da 1982 yılından bu yana Ekonomik olgular üzerine araştırma ve köşe yazıları ileEkonomide kaynak oluşturma ile yeni Ekonomik sistemler üzerinebir çok kitap yayınladım."İktisat iktisatçılara bırakılmayacak kadar önemlidir" dendiğine göre ben bir mühendis olarak Ekonomik olgularda uzun süre köşe yazarlığı yapmamhasebiyle kendimi ülke ekonomisinde kalıcı izler bırakacağımı düşünüyorum.SAĞLICAKLA KALINIZ....

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Oğuz Güler - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.