Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri, sahiplerini buldu

Ankara merkezli veProf.Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun, 1981'den bu yana geleneksel olarak verdiği, Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu.1981 yılında ilkİbrahim ASLANOĞLU,Güven TANYERİ veNail TAN'ın ödüllendirildiğiTürk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri,bu yıl36.yılına ulaştı.

Ankara'da Türk Tarih Kurumu Konferans Salonunda, 12.12.2016 tarihinde düzenlenen Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu'nun "36.Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri" töreninde,12 kişi ödüle layık görüldü.

Nail TAN,tekrar ödüllendirildi

Ödül verilenler arasında,1981 yılında ilk ödül verilenler arasında yer alan folklor araştırmacısı,yazar,yayıncı ve Kültür Bakanlığı eski genel müdürlerindenNail TAN'ın da olması dikkat çekti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Refik TURAN ile çok sayıda akademisyen ve davetlinin hazır bulunduğu ö dül töreninde,ödüle uygun görülenlerin isimleri şöyle;

Prof.Dr. Tamilla Aliyeva (Azerbaycan), UNESCO Türkiye Milli Komitesi,Prof.Dr. Ayten Sezer Arığ, Prof.Dr. İsmet Çetin,Prof.Dr. Eyüp Akman,Nail Tan,Doç.Dr. İsmet Zaatov(Kırım),Prof.Dr.Filiz Nurhan Ölmez,SongülDündar,

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Prof.Dr. Zekeriya Karadavut,Yrd.Doç. Dr. Doğan Kaya.

2015'de 9 kişi ödül aldı

Geçen yıl bu ödüle;Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan,Prof.Dr.H.Dilek Batislam,Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık,Prof. Dr. Işıl Altun,Prof. Dr. Zeynep Erdoğan,Doç.Dr.Meral Ozan,M.Sabri Koz,İsmail Işık ve Nevin Baltalayık görülmüştü.36.Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülüne layık görülenlerin kısa hayat öyküsü, kısaca şöyle;

PROF.DR. TAMİLLA ALİYEVA (AZERBAYCAN)

Azerbaycan’ın Beylegan kentinde doğanTamillaAliyeva, Bakü Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümünden mezun oldu.1992 yılında “Azerbaycan-Amerika Edebi İlişkileri” konusunda doktora tezini hazırladı, Moskova Ali Attestasyon Komisyonu tarafından doktor ünvanı verildi.1998 yılında doçentliğe, 2013 yılında da profesörlüğe yükseldi. Halen üniversitede öğretim üyesi olan Aliyeva’nın, 11 telif eseri, çok sayıda makalesi ile Latin ve Kiril alfabeleri arasında 11 kitap çevirisi bulunuyor.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

UNESCO Türkiye MillîKomisyonu, kuruluş yıllarından bu yana kültür, münhasıran halk kültürü alanında Türkiye’de yapılan çalışmaların gelişimine katkı sağladı.1949 yılında kurulan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde, 1951 yılında Folklor İhtisas Komitesi kuruldu. Milli Komisyon, Türk kültürel varlığının dünya mirası olarak kabul edilmesi için etkin faaliyetler yürütüyor. ÖzellikleHalk Kültürü Araştırmaları Kurumu'nun kurucu başkanı ve 1 numaralı üyesi Ord.Prof.Dr. Mehmed Fuad Köprülü’nün programa alınmasında, Komisyon Başkanı Prof.Dr.Öcal Oğuz’un önemli çabaları oldu.

DOÇ.DR.İSMET ZAATOV (KIRIM)

Kırım Türklerinin renkli simalarında biri olan İsmet Ablyatifoğlu İsmetZaatov, 1954 yılında Özbekistan’ın Çircik kentinde doğdu. Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu ve 1979 yılında anayurdu Kırım’a göç etti. Sanat Tarihi alanında Doçent Doktor ünvanı alan Zaatov, 2002 yılından bu yana Kırım Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yardımcılığı görevini yürütüyor. Yayımlanmış 8 kitabı bulunan ve Kırım’da Türk Kültürü alanında önemli çalışmaları olan Zaatov’un, etkin desteği ile Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Kırım’da 2003 ve 2006 yıllarında sempozyumlar gerçekleştirdi.

PROF.DR. EYÜP AKMAN

1976 yılında Kastamonu/Araç/Oycalı köyünde doğan Akman,1996 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Beş yıl öğretmenlik yaptı. 2001 yılından itibaren okutman olarak başladığı akademisyenlik kariyerini, Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürüyor.Çoğu yerel tarih,dil,folklor ve halk edebiyatıyla ilgili olmak üzere,100'e yakın makale ve bildiri ile 18 adet kitabı bulunuyor.

Prof. Dr. İsmet ÇETİN

1980 yılında Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Çetin, 1986 yılında, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini, aynı üniversitede profesör olarak sürdürüyor.Çetin,2000-2001döneminde Kazakistan’da, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.2014 yılında Kazakistan Devleti tarafından “Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası”na layık görüldü.Telif/editör olarak 15'den fazla yayını bulunuyor.

PROF.DR.FİLİZ NURHAN ÖLMEZ

1969 yılında Ankara’da doğan ve 1990 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yüksek Okulundan mezun olan Ölmez, aynı yıl Ankara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerinde, 2015 yılında profesörlüğe yükseldi. Halen Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olan Ölmez’in, bitkisel boyacılık, dokumacılık, yöresel giysi kültürü,halkbilimi ve Türk Kültürü alanlarında telif/editör olarak 7 kitabı ile çok sayıda makalesi bulunuyor.Ölmez,11 kişisel sergi açtı ve 30 lisansüstü tez danışmanlığı yaptı.

NAİL TAN

1941 yılında Kastamonu/Araç/Kavacık köyünde doğan, 1962 yılından itibaren Bursa Eğitim Enstitüsü, TODAİ, Milli Güvenlik Akademisi ve Anadolu Üniversitelerinden mezun olan Tan, çeşitli okullarda yaptığı öğretmenlik ve idarecilikten sonra, 1970 yılından itibaren MEB Milli Folklor Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı ve pek çok kurumda genel müdür/yardımcı düzeyinde görevler yürüttü.. Fahri doktora sahibi olan Tan’ın 300'den fazla makalesi ve telif/editör olarak 40 kitabı yayımlandı.

PROF. DR. ZEKERİYA KARADAVUT

1962 yılında Başköy’de doğan,1985 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olan Karadavut, akademik kariyerine Akdeniz Üniversitesinde devam ediyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümünü kuran ve yurt dışında pek çok üniversitede öğretim üyeliği görevlerinde bulunanKaradavut,

Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi tarafından, 2002 yılında Akademik Teşvik Ödülüne layık görüldü.Kırgız Folkloru ve Edebiyatı başta olmak üzere, telif/editör olarak yayımlanan 10'a yakın kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

BURHANETTİN ÇOBAN (Afyonkarahisar Belediye Başkanı)

1962 yılında Afyonkarahisarda doğan ve 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Çoban, Afyonkarahisar’da serbest avukatlık yaparken, 2009 yılında doğduğu kentin belediye başkanlığına seçildi. 2014 yılında ikinci kez seçildiği bu görevi devam ediyor. Şehirdeki yerel kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği maddi ve manevi katkının yanı sıra, Afyonkarahisar Kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı, “Kent Müzesi” kurulması çalışmalarınısürdürüyor. 15bin metrekarelik bir alanda başlayanKültür Merkezi yapılması faaliyetleri devam ediyor.

PROF.DR. AYTEN SEZER ARIĞ

1982 yılında Hacettepe Üniversitesinden birincilikle mezun olan SezerArığ, 1983 yılında aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, aynı enstitüde profesör olarak devam ediyor.Aynı zamanda, Enstitü yönetim kurulu ve akademik kurul üyeliği de yapıyor.Çalışma alanı Türk Eğitim ve Kültür Tarihi, kadın hakları, modernleşme, giyim-kuşam, azınlıklar, misyonerlik olan Arığ’ın, telif/editör olarak 6 kitabı ve çok sayıda makalesi yayımlandı.

YRD.DOÇ.DR. DOĞAN KAYA

1952 yılında Sivas’ta doğan Kaya, 1974 yılında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu,1983 yılında başladığı akademik kariyerini, Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürüyor. Aşık Edebiyatı ve Aşıklık Geleneği alanı ağırlıklı olmak üzere, halkbilimi çalışmalarına devam eden Kaya’nın, yayımlanmış 36 kitabı bulunuyor. Bugüne kadar pek çok kurum ve kuruluş tarafından ödüle layık görülen, katıldığı bilimsel etkinliklerde bildiriler sunanKaya,

makaleler yayımladı, konferanslar verdi, yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetti.

SONGÜL DÜNDAR

1955 yılında Kars’ta doğan ve Ankara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan Dündar, daha sonra Ankara Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümü ve Anadolu Üniversitesi Adalet Yüksek Okulunu bitirdi.Uzun yıllar öğretmenlik mesleğini sürdürdükten sonra emekli oldu. Öykü, makale ve günlük yazıları pek çok dergi ve gazetede yayımlandı. Halk Kültürü temalarının yoğunlukla işlendiği 4 kitabı yayımlanan Dündar'ın, aşıklık geleneği alanında da çalışmaları ve çeşitliödülleribulunuyor.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Halim Utlu - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi