Sera, mezbaha, silo, karavan, depo, su ürünü yatırımlarına %50 hibe...

Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması amacıyla hazırlanan hibe programı ile küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesini esas alan projeler,konular ve verilecek parasal hibe miktarları belli oldu.

Hibe desteği, 30 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor

Proje hibe üst limitleri olarak kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından, yeni tesis yapımları için; 2.000.000 TL., kapasite artırımı ve teknoloji yenileme için 1.500.000 TL. ve tamamlama projeleri için 1.750.000 TL. olan hibeye esas proje tutarlarının, KDV hariç %50‘sine hibe desteği verilebiliyor.

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine dair altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar ile bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları için ise 30.000 TL ve 500.000 TL. arasındaki hibeye esas proje tutarlarının da, KDV hariç % 50‘sine hibe desteği sağlanabiliyor.

Hibe programları kapsamında, küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin destekleneceği alanlar ve proje konuları şöyle;

Yeni sera, mezbaha ve çelik silo yapımı ile soğuk hava deposu

1- Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

2 - Ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha yapımı ,

3 - Soğuk hava deposu ,

4 - Çelik silo yapımı ,

5 - Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması tesisi ,

6 -Yenilenebilir enerji kullanan yeni seraların yapımı ,

7- Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla, örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Balık nakil tankı, buzlama makinesi,arıcı karavanı,çiftlik gübresi depolama

8 – Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından;

1 - Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerinden ;

a) Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.

b) Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri , ceviz hasat makinesi.

c) Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.

Mantar serası,tarımsal işleme tesisi, süt tankı, su ürünleri mezat sistemi

d) Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız veya blok şeklinde tünel), meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü.

e) Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,

f) Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu yapımı,

2- Bilişim sistemleri ve eğitimi: Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi.

Kollektif, limited, anonim şirket ve ortaklıkları, tarımsal kooperatifler

13 Eylül 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e (Tebliğ No:2017/22) göre; hibe programına gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabiliyor. Tüzel kişilerin, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekiyor.

Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulan tüzel kişiler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hibe desteğine başvurabiliyor.

5 yılını doldurmayan,kapasite artırımı ve teknoloji yenilemeden faydalanamıyor

Fakat, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme niteliğinde başvuruda bulunamıyor. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için, nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile beş yılını doldurmamış olanlar, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme veya tamamlama niteliğinde, bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusu yapamıyor.

Niteliği yeni tesis olan başvurular, sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine yapılıyor ve tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanması gerekiyor.

13 Eylül'de başlayan başvurular, 90 gün sonra bitiyor

Programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı “www.tarim.gov.tr” internet sayfasından temin edilebiliyor.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi, yine gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tebliğin yayımı tarihinden (13 Eylül 2017) itibaren 90 (doksan) gün içerisinde elektronik ağ “www.tarim.gov.tr” internet adresinden yapılıyor. Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, isterlerse program konusunda tarım il müdürlüklerinden bilgi alabiliyor.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Halim Utlu - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.