Trafik Kazası Durumunda Yasal Haklarınız ve İzlenecek Yollar

Trafik Kazası Durumunda Yasal Haklarınız ve İzlenecek Yollar

Vatandaşların trafik kazalarından dolayı uğradıkları her türlü mağduriyetin giderilmesi ve kazada herhangi bir kusuru bulunmayan kişilerin haklarının korunmasına ilişkin Türkiye’de bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Özellikle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, trafik kazasının tanımına ve trafik kazalarının kapsamına ilişkin maddelerle sürücülerin haklarını korumaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafik kazaları tanımlanırken; karayolları üzerinde meydana gelen bir ya da daha fazla aracın karıştığı; ölüm, yaralanma ve maddi zararlarla sonuçlanan tüm olayların, trafik kazası olduğu belirtilmiştir.

Dünya üzerinde trafik kazalarının en çok ölümle sonuçlandığı ülkeler arasında Türkiye, ilk sıralarda gelmektedir. Kanunlarımızda açıkça trafik kazalarından dolayı yaşanan maddi ve manevi tüm zararların karşılanmasına ilişkin hukuk yolunun açık olmasına rağmen özellikle ufak çaplı trafik kazaları yetkili kurumlara bildirmemekte ve kanuni haklar kullanılmamaktadır. Trafik kazalarında kusuru bulunmayan sürücülerin hakları kanunlarımızda büyük ölçüde korunmuştur, ancak çoğu sürücü bu haklarını bilmediği için yargı yolunu tercih etmemektedir.

Ölümle sonuçlanan trafik kazaları için vefat eden kişinin yakınlarına tazminat ve ölüme sebep olan kişi ya da kişiler için ciddi cezalar uygulanmaktadır. Ölümlü trafik kazalarına ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ölümle sonuçlanan kazalarda kişilerin yakınlarına ve mirasçılarına; cenaze giderleri, ölüme kadar devam eden hastane ve tedavi giderleri, destekten yoksun kalma tazminatı vb. birçok farklı tazminat yolunu ön görmüştür.

Trafik kazalarının ölümle sonuçlanması halinde, ölen kişinin yakınları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı davası açılabilir. Vefat eden kişi eğer kazada tamamen kusurlu değilse bu tazminat talebi, kişinin bakmakla yükümlü olduğu mirasçıları tarafından sigorta şirketine başvuru yaparak ayrıca kazaya neden olan sürücülerden uğranan maddi tazminat talep edilebilir.

Ölümlü trafik kazalarından dolayı tarafların açabilecekleri tazminat davalarının yanı sıra kanunlarda ön görülen şekliyle kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için manevi tazminat davası da açılabilmektedir. Bu hakların ve tazminat türlerinin bilinmesi olası bir trafik kazasında zarar gören kişilerin kanuni haklarını kullanarak zararlarını yargı aracılığıyla karşılayabilirler.

Trafik kazası sonrası sigorta şirketine başvuru yapmak, trafikte motorlu bir taşıtla seyahat eden hemen hemen herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Nitekim trafik kazaları, her ne kadar hakkında önemli ölçüde engelleyici çalışmalar ve uygulamalar yapılsa da kaçınılmaz olarak görülen bir olgudur. Çükü insanın başrolünde olduğu her türlü pratikte, hatadan kaynaklanan olumsuz sonuçların görülmesi mümkün olmaktadır. Dolayısıyla trafik kazaları da hayatın olağan akışı dahilinde sıklıkla meydana gelen vakalar arasında gösterilmektedir. Trafik kazaları hakkında düzenlenen hukuki mevzuatlar da kazalar sonucunda maddi veya manevi olarak meydana gelen zararların giderilmesi amacıyla gündeme gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak en çok merak edilen “Sigorta şirketine başvuru nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını ve çok daha fazlasını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Trafik kazaları sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zararların giderilmesi hakkında ilgili resmi kurumlarca düzenlenen birtakım mevzuatlar bulunmaktadır. Dolayısıyla trafik kazası kapsamında mağdur olan, karşı karşıya kaldığı zarar tablosunun tazmin edilmesini maddi veya manevi tazminat ödemeleri ile talep eden kişilerin söz konusu mevzuatlar dahilinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu noktada sigorta şirketine yapılacak olan başvurular da belirli kurallara göre hazırlanmaktadır.

Ülkemizde yürürlükte olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda zaman zaman birtakım güncellemeler ve değişiklikler söz konusu olabiliyor. Hukuki şartların mevcut durumdaki seviyelerinden, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine karşılık verebilecekleri seviyeye çıkarılması için yapılan bu düzenlemeler, trafikte bulunan herkesi yakından ilgilendirmektedir.

Bu noktada ilgili kanunda yapılan son değişikliklere göre trafik kazalarından sonra meydana gelen tabloda zarar gören kişilerin, karşı karşıya kaldıkları zararın tazmini için dava açma hakları bulunmaktadır. Aynı zamanda söz konusu trafik kazası sonucu karşılaştığı zararın tazmin edilmesi için dava açmak isteyen mağdur vatandaşların bu kapsamda uyması gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. Zira bu şartların başında da trafik sigortasına başvuru yapmanın zorunlu olması gelmektedir.

Sigorta Şirketine Başvuru İşlemleri

Trafik sigortasına başvuruda bulunarak, meydana gelen trafik kazasından sonra karşılaşılan zararın tazmin edilmesi belirli yöntemler kullanılarak hayata geçirilmektedir. Bu noktada ilgili trafik sigortasına, trafik kazasından mağdur olan vatandaş başvuru yaptıktan sonra kendisine on beş gün içinde herhangi bir geri dönüş sağlanmadığında ya da trafik sigortası tarafından trafik kazasında mağdur olan vatandaşın talepleri karşılanmadığında, söz konusu vatandaşın dava açması için hiçbir engel kalmamaktadır. Dolayısıyla trafik kazası sebebiyle maddi ya da manevi zarar uğramış olan bir kişi öncelikle sigorta şirketine başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. Bu başvuruyu on beş gün içinde değerlendirmeye almayan ve ülkemizde sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm sigorta firmaları hakkında dava açılabilmektedir.

Öte yandan söz konusu vatandaşlardan talep edilen birçok evrak da bulunmaktadır. Söz konusu evraklar arasında trafik kazasından mağdur olan ve karşılaştığı zararın maddi veya manevi olarak tazmin edilmesini talep eden kişiler için ayrı bir öneme sahip olan bir belge bulunmaktadır. Sigorta şirketine başvuru dilekçe örneği olarak adlandırılabilecek olan bu evrak, meydana gelen trafik kazası sonrası ilgili sigorta şirketine başvuruda bulunmanın hukuki boyutunu ilgilendirmesi sebebiyle önem teşkil eden bir belgedir.

Trafik sigortası şirketine başvuru yapma işlemlerinden önce bu sigortanın dinamiklerinin iyi kavranmış olması gerekmektedir. Nitekim trafik sigortası; sosyal ve hukuk kuralları bağlamında, trafik faaliyetleri içinde zarar gören şahısların, zararının maddi veya manevi yöntemlere başvurularak tanzim edilmesi için düzenlenip hayata geçirilen uygulamalar bütünüdür. Bu noktada sigorta şirketinin sosyal menfaati gözetmesi elzemdir. Ancak zorunlu trafik sigortası sadece maddi zararları karşılamakla yükümlüdür.

Sigorta şirketine başvuru yapmak, meydana gelen trafik kazasından sonra dilekçe ile hayata geçirilmektedir. Bu durumda dilekçenin yanında bulunması gereken diğer evraklar şunlardan oluşmaktadır:

Kaza tespit tutanağı
Kazaya dair bilirkişi raporu
Kazanın durumuna göre ihtiyaç duyulan evraklar
Kazadan mağdur olan vatandaşın kişisel bilgileri
Hastanede kazaya ilişkin alınan tedavinin faturaları
Kazadan mağdur olan vatandaşın banka bilgileri

İadeli posta yöntemi veya noter aracılığıyla söz konusu belgeler ilgili trafik sigortası firmasına ulaştırılarak şirkete başvuru işlemleri kolaylıkla tamamlanabilmektedir. İlgili sigorta şirketinin başvuruyu değerlendirmeye almamasından sonra şirket hakkında dava açılabilir veya tahkim komisyonuna başvuruda bulunulabilir. “Sigorta şirketine başvuru nasıl yapılır?” sorusuna ilişkin bilinmesi gerekenler bunlardır.

Trafik kazalarında yaşanana mağduriyetlerin ve zararların temini için kişiler haklarını yargı yoluyla arayabilirler. Herhangi bir trafik kazası için sürücüler hem maddi hem de manevi tazminat davası açarak yaşadıkları tüm zararların karşılanmasını talep edebilir. Her yıl sayısız trafik kazasının yaşandığı ülkemizde özellikle son yıllarda, kazalara ve trafik cezalarına ilişkin birçok farklı yasal düzenleme yapılmıştır. Bu sayede trafik kazalarının önüne geçilmek ve mağduriyet yaşayan kişilerin haklarının korunması hedeflenmişti. Her ne kadar tazminat davalarıyla kişilerin uğradıkları manevi zararlar karşılamasa da maddi açıdan tüm zararlarının kanuni çerçevede karşılanması mümkündür. Türk hukuk sistemi içinde trafik kazalarından dolayı mağduriyet yaşayan herkesin hakları eşit olarak koruma altına alınmıştır.

Trafik kazalarında maddi tazminat talepleri için trafik sigorta şirketlerine başvuru yapılması zorunludur.. Trafik kazalarına ilişkin maddi tazminat; tedavi masraf ve giderleri, ölümlü kazalarda cenaze gideri, iş gücü kaybından dolayı uğranan maddi kayıpların tazmini, maluliyet tazminatları, destekten yoksun kalma tazminatı, ticari araçların kaza nedeniyle çalışmadığı günlerdeki kazançlarının tazmini ve araçta oluşan hasarların giderilmesine yönelik tazminat talepleridir. Trafik kazasının neden olduğu sonuçlara göre bu maddi tazminat taleplerinin kapsamı ve türleri genişletilebilmektedir. Sigorta şirketlerine kaza sonrası başvurarak uğradığınız maddi zararların teminini sigorta kapsamında talep edebilirsiniz. Sigorta şirketlerinin yasalara aykırı bir şekilde zararınızı karşılamaması halinde sigorta tahkim yolunu tercih etmeniz de mümkündür.

Trafik kazalarında mahkemelere açılacak olan manevi tazminat davaları genellikle kişilerin kaza esnasında ve sonrasında uğradıkları ruhsal çöküntü, kişilerin sosyal ve maddi durumları, kaza sonrası travmalar, sakatlık ve ölüm gibi konular dikkate alınmaktadır. Manevi tazminat davalarının türü ve kapsamı bu yönüyle oldukça geniş bir içeriğe sahiptir. Meydana gelen trafik kazası aynı zamanda iş kazası olarak değerlendiriliyorsa, kazaya neden olan kişilerin yanı sıra mağduriyet yaşayanlar; Sosyal Güvenlik Kurumu ve işverenlerinden tazminat talep edebilirler. Sürücünün iş kazasında kusursuz olması tazminat talebinin onaylanmasında etkili olacaktır.

Trafik kazalarında ölüm ve yaralanma gibi durumların yaşanması aynı zamanda yargıda kamu davalarının açılmasına ve ceza davalarına neden olmaktadır. Özellikle bu tür kazalarda kişilerin polis ve savcılıklara kazayı bildirerek, yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir. Yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarında varsa tanıkların da davaya dâhil edilmesi lehinize karar verilmesinde etkili olacaktır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinde, trafik kazalarından dolayı kişinin yararlanmasına neden olan sürücüler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının verileceği de ön görülmüştür. Bu süreler kazanın mahiyetine ve sürücülerin kusurlarına göre değişiklik göstermektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında eğer kanun kapsamına girecek şekilde sürücünün kusurunun bulunması halinde birçok farklı ceza süresi ön görülmüştür. Maddi ve manevi tazminatların dışında, ölümlü ve yaralanmalara neden olan trafik kazaları için ceza davaları açılabilmektedir.

Türk Ceza Kanunu kapsamında trafik kazası neticesinde; kişinin kemiklerinde kırık, iç organlarının işlevlerinin azalması, vücudunda ve yüzüne sabit izlerin kalması, hayati tehlikeye neden olma vb. unsurlar oluşmuşsa, kusurlu görülen sürücülere 4,5 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasının verilmesi ön görülmüştür. Bu cezalarda hafifletici unsurlarda dikkate alınabilir.

Ölümle sonuçlanan bir trafik kazası için yasaların ön gördüğü ceza süresi ise 2 ve 6 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Bu süreler kusurlu olarak sadece bir kişinin ölümüne neden olan sürücüler için ön görülmüştür. Eğer trafik kazasında kusurlu olarak birden fazla kişinin ölümüne neden olunmuşsa; 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir. Bu sürelerin kusura ve zarara göre daha da artması mümkündür. Trafik kazaları hakkında sürücülerin kusurlu olduklarına karar vermek ve ön görülen hapis cezasını vermek mahkemelerin görevidir.

Trafik kazalarında zaman aşımı süresi içinde kişilerin mahkeme yoluna başvurmamaları halinde bu hakları ortadan kalkmaktadır. Kanunlarda ön görülen şekliyle; trafik kazalarına sebep olan kişilere karşı maddi ve manevi tazminat talepleri 2 yıl içinde yapılmalıdır. Trafik kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayan zaman aşımı süresi on yıl olarak belirlenmiştir.

Trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar varsa bu davalar için ö görülen zaman aşımı süresi on yıl olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ölümlü trafik kazalarında bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir. Sadece ölümlü trafik kazalarında zaman aşımı süresinin daha kısa olmasının nedeni, mağdurların kazadan hemen sonra ölümü bildirmeleri ve yargıda haklarını aramaları için olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Trafik kazası nedeniyle kusurlu olan sürücülere tazminat için öncelik sigorta şiketine başvuru şartı bulunmaktadır. Ancak diğer durumlarda manevi tazminat ve sigortanın olmaması halinde tazminat davası açılır. Tazminat davası Asliye Hukuk Mahkemesine açılabilmektedir. Eğer trafik kazalarından dolayı sigorta şirketiyle herhangi bir anlaşmazlık yaşanmışsa Türk Ticaret Kanunu kapsamında bu davalar Asliye Ticaret Mahkemesi bünyesinde görülebilir.

Trafik kazalarına ilişkin mahkemelere açılan davalarda mahkemenin, usule aykırı ve kanunsuz olarak verdiği kararlar için üst mahkemelere başvuru yapmanız mümkündür. Özellikle ölümlü trafik kazalarına ilişkin davalarda tatmin edici kararların çıkmaması halinde davalar Yargıtay ilgili dairelerine kadar taşınabilmektedir.

Ufak hasarlı ya da büyük tüm trafik kazaları için resmi işlemleri yerine getirmeniz ve uğradığınız tüm zararlar için yargı yolunu tercih etmeniz gerekmektedir. Türk hukuk siteminde trafik kazalarına ilişkin zararın tazminine yönelik birçok koruyucu kanun bulunmaktadır.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hatice Şirin Sağlam - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.