Atatürk Orman Çiftliği’nin bir bölümü ABD'ye neden satıldı?

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1925’te kurduğu, 1937’de ise Hazine’ye emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) bir bölümünün büyükelçilik yapılacağı gerekçesiyle ABD’ye satılmasını Başbakan Binali Yıldırım’a sordum. Toplam 36 bin 999 metrekarelik arazinin hangi tarihte, koşullarda ve ne kadar bedelle ABD’ye satıldığının açıklanmasını istedim, “AOÇ’un paramparça edilerek satılması, ülkemizin kurucusu Atatürk’ün mirasının kötüye ve amacı dışında kullanılması değil midir? Büyük Önder’in halkına miras olarak bir bıraktığı arazinin satışı ve büyükelçilik binası projesi neden kamuoyundan gizlenerek gerçekleştirilmektedir ” Sayıştay’ın amacı dışında kullanıldığı için 2011 yılında AOÇ Müdürlüğü tarafından geri alınmasını istediği 132 bin 76 metrekarelik arazilerin bugüne kadar neden geri alınamadığını, bunun önünde hangi kişi ya da kurumların engel olduğunun açıklanmasını istedim.

ATATÜRK AOÇ ARAZİLERİNİ ŞARTLI OLARAK BAĞIŞLADI

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel mal varlığı içinde olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin, 1937 yılında Atatürk tarafından şartlı olarak Hazine’ye bağışlandı. Bağış senedine ve birçok resmi belgeye göre, AOÇ üzerindeki bütün zirai işletmeler ve donanımlarının, bir zirai üretim birimi olarak korunmaları ve işlerliklerinin devamı şartı ile Hazine’ye devredildi, “Bağış senedinde ayrıca, AOÇ’de arazi ıslahı ve düzenlenmesi yapılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezecek-eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı yerler sağlanması, halka nefis ve katkısız gıda maddeleri üretilmesi ve temini amacı açıkça belirtilerek, bunların gerçekleştirilmesi yükümlülüğü konulmuştur”

ARAZİLER GERİ ALINMADIĞI GİBİ ABD’YE SATILDI

1983 yılında AOÇ’nin 396 bin312 metrekare arazisinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tespit edilecek bedelle Gazi Üniversitesi’ne devredi:

“Devrin amacı Tıp Fakültesi öğrencilerinin modern tıp eğitimini gerçekleştirmesi ve bölgede yaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti verilebilmesi olarak açıklanmıştır. 2823 sayılı Kanun ile devredilen söz konusu araziler Gazi Üniversitesi tarafından Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredilmiştir. 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne eğitim amacıyla devredilen (Çukurambar 29095 ada 1 parsel) 36 bin 999 metrekarelik arazi, AOÇ Müdürlüğü’ne iade edilmesi gerekirken, 12 Temmuz 2013 yürürlük tarihli Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ABD Büyükelçiliği Arasında Gayrimenkul Satış Protokolü ile Amerika Birleşik Devletleri’nin mülkiyetine geçmiştir. Gazi Üniversitesi’nin TOKİ’ye ‘hukuksuz’ olarak devrettiği parsellere ilişkin süreç Sayıştay raporlarına da yansımıştır. 2011 yılı AOÇ Müdürlüğü Sayıştay raporunda bu arazilerin kanundaki devir amacı dışında kullanıldığından, geri alınması için gerekli çalışmaların başlatılması istenmiştir. Gelinen süreçte söz konusu arazi AOÇ Müdürlüğü’ne iade edilmediği gibi ABD’ye satılmış ve büyükelçilik binası yapımı başlamıştır. 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne tıp eğitiminin sürdürülmesi amacıyla AOÇ’den verilen arazi, bugün karşımıza ABD misyon binası alanı olarak çıkmıştır. Meslek odaları tarafından alanda inşaat çalışmalarının başladığı tespit edilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yanı sıra demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve yurttaşlar, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin ABD Büyükelçiliği’ne satışına ilişkin 24.8.2017 tarihinde Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunmuştur.”

NE KADAR BEDELLE SATILDI?

Sayıştay’ın raporunda da amacı dışında kullanıldığı için geri alınmasını istediği arazilerin 36 bin 999 metrekarelik kısmının hangi tarihte ve ne kadar bedelle ABD’ye satıldı, satışı hangi kurumun, hangi şartlarda gerçekleştirdiğinin açıklanmasını istiyorum. Sayıştay’ın geri alınmasını istediği 132.076 metrekarelik arazinin geri alınması için 2011 yılından bu yana hangi adımlar atıldığını sorarak, “AOÇ tarafından Tıp Fakültesi yapılmak üzere devredilen arazinin parası Gazi Üniversitesi’nin bütçesinden çıkması gerekirken, bu parayı neden Kuzu Toplu Konut İnşaat ve Limited Şirketi ile Park Gazi İnşaat Yatırım A.Ş. unvanlı iki şirket ödemiştir? Gazi Üniversitesi’nin AOÇ arazisini TOKİ’ye devretmesi amacı dışında kullanıldığı için hukuksuz değil midir?”

GERİ ALINMASI İÇİN DAVA AÇILDI MI?

Söz konusu iki şirketin arazi için ödedikleri parayı geri alıp almadığının açıklanmasını istiyorum:

“-Arazinin TOKİ’ye devri, bu iki şirketin ödedikleri paraları geri almaları için başvurulan bir yol mudur?

-2011 yılından bu yana söz konusu arazinin geri alınamamasının nedeni ve gerekçesi nedir? Bu konuda açılmış bir dava var mıdır? Varsa sonucu ne olmuştur? Dava henüz sonuçlanmadı ise gelinen son hukuki durum nedir?

-ABD’nin büyükelçilik binası yapımına başladığı arazinin geri alınmasının önünde herhangi bir engel bulunmakta mıdır? Varsa bu engeller nelerdir? Kişi ise kimler, kurum ise hangi kurumlar engel oluşturmuştur? Bu kişi ya da kurumlar hakkında herhangi bir yasal yola başvurulmuş mudur?

ABD’YE NEDEN GİZLİ SATIŞ YAPILDI?

-Büyük Önder’in halkına miras olarak bir bıraktığı arazinin satışı ve büyükelçilik binası projesi neden kamuoyundan gizlenerek gerçekleştirilmektedir?

-Atatürk’ün miras bıraktığı dönemde AOÇ’un kilometrekare olarak büyüklüğü ile önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle büyüklüğü nedir? Son 15 yılda AOÇ üzerinde yapılan, inşa edilen, satışı gerçekleştirilen yerler nerelerdir ve büyüklükleri ne kadardır?

-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AOÇ’ta gerekçede de belirtilen alanların satışı hususunda bir görüşü, değerlendirilmesi olmuş mudur? Olmuş ise içeriği nedir?

-AOÇ’un paramparça edilerek satılması, ülkemizin kurucusu Atatürk’ün mirasının kötüye ve amacı dışında kullanılması değil midir?’

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Necati YILMAZ Ankara Milletvekili Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel mal varlığı içinde olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazileri, 1937 yılında Atatürk tarafından şartlı olarak Hazine’ye bağışlanmıştır. Bağış senedine ve birçok resmi belgeye göre, AOÇ üzerindeki bütün zirai işletmeler ve donanımları, bir zirai üretim birimi olarak korunmaları ve işlerliklerinin devamı şartı ile Hazine’ye devredilmiştir. Bağış senedinde ayrıca, AOÇ’de arazi ıslahı ve düzenlenmesi yapılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezecek-eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı yerler sağlanması, halka nefis ve katkısız gıda maddeleri üretilmesi ve temini amacı açıkça belirtilerek, bunların gerçekleştirilmesi yükümlülüğü konulmuştur. 2823 sayılı Kanun ile Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Kanunun 1. maddesinin b bendi uyarınca, Çankaya İlçesi, Balgat köyü sınırları içerisindeki 2093/3, 2095/1, 2096/30,35, 61, 83 parsel (parsel numaraları daha sonra değişmiştir) sayılı toplam 396.312 metrekare arazinin 1983 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tespit edilecek bedelle Gazi Üniversitesi’ne devredilmesine 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10. maddesi hükümlerine göre izin verilmiştir. Devrin amacı Tıp Fakültesi öğrencilerinin modern tıp eğitimini gerçekleştirmesi ve bölgede yaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti verilebilmesi olarak açıklanmıştır. 2823 sayılı Kanun ile devredilen söz konusu araziler Gazi Üniversitesi tarafından Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredilmiştir. 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne eğitim amacıyla devredilen (Çukurambar 29095 ada 1 parsel) 36 bin 999 metrekarelik arazi, AOÇ Müdürlüğü’ne iade edilmesi gerekirken, 12 Temmuz 2013 yürürlük tarihli Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ABD Büyükelçiliği Arasında Gayrimenkul Satış Protokolü ile Amerika Birleşik Devletleri’nin mülkiyetine geçmiştir. Gazi Üniversitesi’nin TOKİ’ye “hukuksuz” olarak devrettiği parsellere ilişkin süreç Sayıştay raporlarına da yansımıştır. 2011 yılı AOÇ Müdürlüğü Sayıştay raporunda devirle ilgili şu ifadeler yer almıştır: “Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne devrini öngören 2823 Sayılı Kanunla ilgili işlemler : Konu geçmiş yıl Sayıştay raporlarında ayrıntılı olarak incelenmiş olup, 2010 yılı denetim raporunda, 2823 sayılı Kanuna dayanılarak Gazi Üniversitesi’ne satışı yapılan AOÇ’ye ait 2096/30 sayılı parselden 54.498 m2 , 2095/35 sayılı parselden 77.578 m2 olmak üzere toplam 132.076 m2 büyüklüğündeki arazilerin satış bedeli olan 5.934.420 TL’nin Gazi Üniversitesi bütçesinden ödenmesi gerekirken, Kuzu Toplu Konut İnşaat ve Limited Şirketi ile Park Gazi İnşaat Yatırım AŞ unvanlı iki şirket tarafından ödenmesi, ayrıca Anadolu Ajansına ve Ufuk Üniversitesine arazi tahsis edilmesinin 2823 sayılı Kanunun gerekçesine ve tahsis amacına uygun olmadığı değerlendirilerek, konu, Tıp Fakültesi öğrencilerinin modern tıp eğitimi ve bu bölgede yaşayan vatandaşlara sınırlı imkanlarla verilen sağlık hizmetlerinin genişletilmesi amacıyla 2823 sayılı Kanunla Gazi Üniversitesi’ne satışı yapılan arazi, Kanundaki devir amacı dışında kullanıldığından, bu arazinin geri alınması için gerekli çalışmaların başlatılması şeklinde öneriye bağlanmıştır.” Sayıştay tarafından 2832 sayılı Kanunun gerekçesine ve tahsis amacına aykırılık tespit edilmiş ve 2011 yılı AOÇ Müdürlüğü Sayıştay raporu ile arazinin geri alınması gerektiği ifade edilmişken, gelinen süreçte söz konusu arazi AOÇ Müdürlüğü’ne iade edilmediği gibi ABD’ye satılmış ve büyükelçilik binası yapımı başlamıştır. 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne tıp eğitiminin sürdürülmesi amacıyla AOÇ’den verilen arazi, bugün karşımıza ABD misyon binası alanı olarak çıkmıştır. Meslek odaları tarafından alanda inşaat çalışmalarının başladığı tespit edilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yanı sıra demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve yurttaşlar, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin ABD Büyükelçiliği’ne satışına ilişkin 24.8.2017 tarihinde Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunmuştur. Bu çerçevede; 1. Sayıştay’ın raporunda da amacı dışında kullanıldığı için geri alınması istenilen 132.076 metrekare büyüklüğündeki arazi hangi tarihte ve ne kadar bedelle ABD’ye satılmıştır? Satışı hangi kurum, hangi şartlarla gerçekleştirmiştir? 2. Sayıştay’ın geri alınmasını istediği 132.076 metrekarelik arazinin geri alınması için 2011 yılından bu yana hangi adımlar atılmıştır? 3. AOÇ tarafından Tıp Fakültesi yapılmak üzere devredilen arazinin parası Gazi Üniversitesi’nin bütçesinden çıkması gerekirken, bu parayı neden Kuzu Toplu Konut İnşaat ve Limited Şirketi ile Park Gazi İnşaat Yatırım A.Ş. unvanlı iki şirket ödemiştir? Gazi Üniversitesi’nin AOÇ arazisini TOKİ’ye devretmesi amacı dışında kullanıldığı için hukuksuz değil midir? 4. Söz konusu iki şirket arazi için ödedikleri parayı geri almış mıdır? Geri aldılarsa kimden ya da hangi kurumdan almıştır? 5. Arazinin TOKİ’ye devri, bu iki şirketin ödedikleri paraları geri almaları için başvurulan bir yol mudur? 6. 2011 yılından bu yana söz konusu arazinin geri alınamamasının nedeni ve gerekçesi nedir? Bu konuda açılmış bir dava var mıdır? Varsa sonucu ne olmuştur? Dava henüz sonuçlanmadı ise gelinen son hukuki durum nedir? 7. ABD’nin büyükelçilik binası yapımına başladığı arazinin geri alınmasının önünde herhangi bir engel bulunmakta mıdır? Varsa bu engeller nelerdir? Kişi ise kimler, kurum ise hangi kurumlar engel oluşturmuştur? Bu kişi ya da kurumlar hakkında herhangi bir yasal yola başvurulmuş mudur? 8. ABD’nin söz konusu arazide yapımına başladığı büyükelçilik binası projesinin detayları ne biçimdedir? 9. Büyük Önder’in halkına miras olarak bir bıraktığı arazinin satışı ve büyükelçilik binası projesi neden kamuoyundan gizlenerek gerçekleştirilmektedir? 10. Atatürk’ün miras bıraktığı dönemde AOÇ’un kilometrekare olarak büyüklüğü ile önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle büyüklüğü nedir? Son 15 yılda AOÇ üzerinde yapılan, inşa edilen, satışı gerçekleştirilen yerler nerelerdir ve büyüklükleri ne kadardır? 11. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AOÇ’ta gerekçede de belirtilen alanların satışı hususunda bir görüşü, değerlendirilmesi olmuş mudur? Olmuş ise içeriği nedir? 12. AOÇ’un paramparça edilerek satılması, ülkemizin kurucusu Atatürk’ün mirasının kötüye ve amacı dışında kullanılması değil midir?

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necati Yılmaz - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.