BELEDİYELERDE KAYNAK SIKINTISININ AŞILMASINA FARKLI BAKIŞ

Son zamanlarda nakit yönetimi konusunda dar boğazda olan belediyeler için olağan dışı kaynak bulma yolları gerekli karar organları kullanılarak iller bankasından borçlanmak ve arsa satışıdır. Kısa vadeli nefes aldıran bu yöntemler dışında, mevzuat çerçevesinde farklı yollar denenmeli, denenecek bu yöntemlerin uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.

İleri Tarihli Çek Düzenleyerek Borcu Ertelemek :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Muacceliyet başlıklı 795 inci maddesi; “Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir.” şeklindedir.

Belediye tarafından kesilecek ileri tarihli çek, borçları erteleme konusunda geçici bir sübvansiyon görevi görecektir. Belediye olası icra takiplerinin önüne geçmiş olacaktır. Ancak konu Sayıştayın tespitine konu olabilir. Bu konudaki şahsi görüşüm, çek kesebilen bir hizmet kurumu olan belediye piyasada faal bulunan diğer şirketler gibi genel kural çerçevesinde ileri tarihli çek kesebilmelidir.

İleri tarihli tarihli kesilen çekin mali tablodaki görüntüsü, genel kural dışında 103 Hesabın alacak bakiyesi 102 Hesabın borç bakiyesinden yüksek olacaktır.

Kısa Vadeli Cari (Açık) Hesap Kredi Kullanımı:

Belediye kısa vadeli nakit ihtiyaçları için halkbankası ile (özel bankalar ve diğer kamu bankaları illerbankasından teminat talep edeceklerdir.) açık hesap için (ek mevduat) imzalayabilirler. İller Bankası imkanları ile diğer banka imkanları karşılaştırılmalı, bu karşılaştırma faiz, vade, teminat vb. unsurlar münferiden veya bütün olarak belediye lehine değerlendirilmelidir. İller bankası dışında kullanılan bu kısa vadeli kredi için ödenecek olan faiz veya diğer masraflar için ;

Sayıştay Temyiz Kurulunun 30.06.2015 tarih ve 40713 sayılı kararında da “… anılan hükmün Daire kararında gerekçe olarak gösterilen hükümlerin usul ve esaslarını açıklayan bir hüküm değil, sayılanlar dışındaki nedenlerle alternatif iç borçlanmaya imkân veren başka bir hüküm olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kredi için ödenen faizlerin kamu zararı oluşturmadığı belirtilmiştir Bu nedenle, dilekçede de belirtildiği üzere Belediye Meclisi kararına dayanılarak yapılan borçlanma nedeniyle yapılan ödemelerde kanuna aykırılık bulunmamakta; ayrıca, ödemenin alınıp kullanılan krediye karşılık yapılması nedeniyle, 5018 sayılı Kanunun 71'inci maddesinde tanımı yapılan ve tazmini gereken bir kamu zararı da oluşmamaktadır[1].

Kısa vadeli (aylık) açık hesap borçlanma için %10 sınır şartına uymak ve meclis kararı yeterli olacaktır.

Borç

Alacak

320 Bütçe Emanetleri Hs.

103 Verilen Çekler ve Gönd. Em.Hs.

(Bankaya verilecek bu talimat ile belediye hesabındaki mevduat eksi – bakiyede olacaktır)

XXX

XXX

102 Banka Hesabı

630 Giderler Hasabı (Cari dönem faiz)

120 Gelirlerden Alacaklar Hs

600 Gelirler Hesabı

XXX

XXX

XXX

XXX

Yukarıdaki kaydı şöyle açıklamalı: İller bankasından belediyelere her ayın 10 unda gelen merkezi idareden gönderilen paylar banka hesabına ödenir. O yüzden kullanılan ek mevduattan oluşan faiz, geçen yıllar olma ihtimali zayıf olduğundan 381-Gider Tahakkukları Hesabı kullanılmayacaktır. Tabi iller bankasından veya diğer vergi tahsilatlarından banka aktifinin artması halinde ilgili gelir kayıtları yapılmakla birlikte bütçe hesapları mutlaka çalışacaktır.

TAHVİL İHRAÇ ETMEK:

5393 sayılı Belediye Kanunun 68 inci maddesi “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” tahvil ihracının olabileceğini hüküm altına almıştır.

Belediye tahvil ihracıyla ilgili usul ve esaslar Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler İle Bunların Bağlı Kuruluşları Ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiştir.

Belediye Sermaye Piyasası Kuruluna, Hazine Müsteşarlığına başvuruları yapar. Kanunun 68 inci maddesindeki borç stok şartı aranır.İlgili başvuru uygun bulunduğunda Hazine tarafından belirlenen nominal tutar üzerinde belediye tarafından bir yıl içinde tahviller piyasaya sunulur. Başvuru işlemleri tamamlanmadan, gerekli izin alınmadan tahvil ihracı bulunanlar hakkında 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14/A maddesinin birinci fıkrasının (a) maddesi gereğince 2.302,44 (2018 Yılı) idari para cezası uygulanır.

Tahvil ihracı ile ilgili gerekli ve ilgili mevzuat dayanağı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunudur.

Yukarıdaki mevzuatlar değerlendirildiğinde ihraççı olan belediye için izlenecek yol kısaca;

Tahvil ihracı için kendi yetkili organ kararı,

Tahvil ihracına izin için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurudan önce, ihraççı söz konusu izin için Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne müracaat eder. Hazine Müsteşarlığı’nda izin alınır,

Gerekli ekler doldurularak eklenir, kurul onayı için izahnameler doldurulur, düzenlenir,

Kurulun onayından sonra tahvil satışı işlemlerinin gerçekleştirilir.

Tahvil ihracından sonra elde edilen gelir belediyenin yatırım programı gereğince yapılmış veya yapılacak hizmetler için kullanılır.

Yapılacak Muhasebe Kayıtları:

Ödenecek faizler ihmal edilmiştir.

Borç

Alacak

102 Banka Hesabı

304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı

404 Tahviller Hesabı

XXX

XXX

XXX

Ödeme Süresi Bir Yılın Altına İnen Yükümlülükler İçin Yıl Sonunda

404 Tahviller Hesabı

304 Cari Yılda Ödenece Tahviller Hesabı

XXX

XXX

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Ahmet Alagöz - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.