Kamu Çalışanları ve Emeklileri İnfial içindedir

4.Toplu Sözleşmede Hükümet kanadının %3+% 3 tekfinden duyulan rahatsızlığı dile getirmek amacıyla Ak Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı'yı ziyaret ettik. Kamu İşvereninin %3+% 3 lük Teklifi karşısında kamu çalışanı ve emeklileri infial içindedir.

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı: "Sizi çok iyi anlıyorum.Hislerinize tercüman olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim."

Kır: Ziyarette yaptığı konuşmada;toplu sözleşme masasının yetkili konfederasyonu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak 4. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri yüzdelik zammın dışında;taban aylığa zam,refah payı ve enflasyon farkı gibi hususları gözeten, vergi kesintisi kaynaklı maaş kayıplarının azaltılmasını öngören bir yaklaşımla hazırlanan kümülatif olarak maaşlara en düşüğü yıllık %16.60, iki yıllık %38.52 oranında zam yapılmasını içeren kamu işverenin tercihini de kolaylaştıracak en yakın üç alternatifli teklif 24 Temmuz Günü Devlet Personel Başkanlığı'na sunulmadan önce kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bilindiği üzere 4.Toplu Sözleşme takvimi gereği 1 Ağustos 2017 gününden itibaren 2018-2019 yıllarını kapsayacak 3 Milyon 200 Bin kamu çalışanı ile 1 Milyon 900 Bin kamu emeklisinin maaşlarına yapılacak yüzdelik zam ile mali, özlük,idari ve sosyal haklarına ilişkin iyileştirmelerin belirleneceği 4.Toplu sözleşme görüşmeleri Kamu İşveren Heyetine Ç.S.G. Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun Emek Hareketine ise hem Konfederasyon hem de kendisine bağlı 11 Hizmet kolunda yetkili Konfederasyon olan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçının başkanlığında resmen ve fiilen başlatılmıştır.

2-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin komisyonlarda değerlendirilmesinin ve komisyon raporlarının taraflar arasında müzakeresinin ardından 14 Ağustos 2017 tarihinde Kamu İşveren Heyeti Başkanı Ç.S.G. Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019 yıllarını kapsayacak 4.Toplu Sözleşme teklifini hiç beklenmedik bir şekilde % 3+%3 olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine bildirilmesi kamu görevlileri ve emeklileri ile onların bakmakla yükümlü olduğu yaklaşık 20 Milyon insanımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu beklenmedik teklif karşısında memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın konfederasyona bağlı 11 Sendika Genel Başkanlarıyla birlikte "TEKLİFE KAPALIYIZ" tepkisini göstermiş ve gelebilecek tekliflere açık olduklarını ifade etmiştir.

Emek hareketinin teklifini karşılama yerine eksiltme gayreti içinde olması son derece üzücü olmuştur. Emek hareketinin temsilcisi Memur-Sen; popülist yaklaşımlarla,devletten ne koparırsak kardır mantığıyla değil, ülkemizin içinde bulunduğu sosyal,siyasal ve ekonomik hassasiyeti ve kamu çalışanlarının içinde bulunduğu zor şartları da dikkate alarak iyi niyetli bir yaklaşımla Toplu Sözleşme Masasına oturmuştur.

Teklifler: Kısa,orta ve uzun vadeli enflasyon realitesi, enflasyon hedef sapmaları, döviz kuru ve faiz oranları ile emtia fiyatlarındaki değişimler, hem ülke hem de küresel düzleme ilişkin makro-mikro veriler, siyasi, diplomatik,sosyal gelişmeler,ekonomik büyümeler ile bileşenleri, işçi-memur maaş karşılaştırmaları, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan orta vadeli plan, bütçenin gerçekleşme verileri, ihracat-ithalat rakamları incelenerek hazırlanmıştır.

Memur-Sen'in 4.Toplu Sözleşme Teklifleri;etraflıca gerekçeleri ile birlikte incelenip değerlendirildiğinde; bir yönüyle sorunları çözmek, diğer yönüyle adaleti,hakkaniyeti ve hakça bölüşmeyi esas aldığı, kamu emekçilerinin maaşlarının hak ettikleri düzeyde ve adil paylaşım perspektifiyle arttırıldığı görülecektir.

Kır: Halkın enflasyonu ile Hükümetin enflasyonunun farklı olduğunu, artan döviz,altın, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri karşısında özellikle dar ve sabit gelirli kamu görevlisi ve emeklilerinin alım gücünün giderek eridiğini hatırlattı.

Ayrıca özel sektöre teşvik pirimi verilirken,vergi yükleri hafifletilirken,hatta vergi borçları bir kalemde silinirken,toplu pazarlığın dışında kalan bazı kurum çalışanlarına, üst düzey bürokrat ve milletvekili maaşlarına yaklaşık en düşük memur maaşı kadar artış sağlanırken KİT yönetim kurulu üyelerinin aylıklarına % 200'e varan artış sağlanırken ihracatçı firmalara KDV iadesi yapılırken, hatta sermayedarların kar oranını artırmak için alacaklardan bile vaz geçilirken ,toplu sözleşme masasında hükümet yetkililerinin sendika tekliflerini adeta yok sayacak derecede enflasyon hesabına, mali disipline, bütçe imkanlarına takılmaları inandırıcı bulunmamaktadır.Hükümet artık her toplu sözleşme öncesinde başvurulan "mali disiplin", "bütçe imkanları" ve "enflasyona ezdirmeme" gibi kamu oyunda anlamını yitiren ifadelerden kaçınmalıdır. Dedi.

Kır: Kamu İşveren Heyetinden ülkemizin içinde bulunduğu hassasiyeti de dikkate alarak, başka bir sosyal çalkantıya sebebiyet vermeme adına tekliflerimizi eksiltme yerine artırma niyetiyle kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi beklentimizdir. Bu iyi niyetli yaklaşımı göz ardı edecek her çabayı iyi niyeti suiistimal olarak değerlendireceğimizin bilinmesini isteriz.Biz külfetin yüklenilmesinde de nimetin paylaşılmasında da adil yaklaşım bekliyoruz. Biz külfetten payımıza düşene hiç itiraz etmediğimiz gibi nimetten payımıza düşene de itiraz edilmesini istemiyoruz.

Güvenceli istihdam"dan yanayız. 4/C gibi taşeron işçiliği ve 4/B gibi sözleşmeli istihdam türleri ile insanca yaşamayı ve yaşatmayı zorlaştıran istihdam türlerinin kaldırılmasını kadrolu istihdam yolunun açılmasını istiyoruz.

Büyüyen ekonomiden "refah payı" istiyoruz” “Türkiye ekonomisi büyüyor büyüyen ekonomiden bankalar Sermaye ve finans çevreleri payını alıyor.fakat kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş bordrolarına bu büyüme yansımıyor. Kamu görevlilerini ferahlatmak için büyüyen ekonomiden büyüme oranının %50’si oranında refah payı verilmesini istiyoruz.

Vergi mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Çalışanların maaşlarında vergiye tabi matrahın düşük, (12800 TL) vergi oranlarının yüksekliği Ek Ödeme, Ek Ders Ücreti, Özel Hizmet Tazminatı, Aile ve Çocuk Yardımı, Fazla Mesai, İkramiye, Döner Sermaye gibi ödentiler emeklilikte dikkate alınmadığı halde vergilendirmede dikkate alındığından maaş ve ücretler bu matraha (12800 TL) ulaştığı andan itibaren % 20-%25 vergiye tabi tutulmaktadır. Böylece sene başında verilen zammın kat kat fazlası yılın ikinci yarısına varmadan çalışanların cebinden ustaca çekiliyor. Vergi yükünün hafifletilmesini istiyoruz.

Enflasyon farkı gerçekleştiği aydan itibaren ödenmesini istiyoruz

Ek gösterge mağduriyetlerinin giderilesi çok önemlidir. Kamu emekçilerinin brüt maaşları,emekli maaş ve emekli ikramiyeleri en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının maaşı üzerinden hesaplandığı için Ek Göstergesi yüksek olan kamu görevlileri hem çalışırken hem de emekliliklerine yüksek maaş alırken 3000 ve altı Ek Göstergeden maaş alıp emekli olanların maaşlarında % 50 ye yakın düşüş gözlenmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için EK GÖSTERGE'lerin yeniden düzenlenmesi şarttır.

Bütün bu gerçeklerin ışığı altında toplu sözleşme masasının yetkili konfederasyonu memur-sen 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak 4. dönem toplu sözleşmetekliflerini yüzdelik zammın dışında;taban aylığa zam,refah payı ve enflasyon farkı gibi hususları gözeten, çalışanların ve emeklilerin vergi kesintisi kaynaklı maaş kayıplarının, vergi mağduriyetlerinin azaltılmasını öngören bir yaklaşımla kümülatif olarak maaşlara en düşüğü yıllık %16.60, iki yıllık %38.52 oranında zam yapılmasını içeren ücretlinin ücretini düşürmeyen kamu maliyesini çok zorlamayan aynı sonucu almaya yönelik kamu işverenin tercihini de kolaylaştıracak en yakın üç alternatifli teklifle masaya oturmuştur. Emek hareketi olarak Kamu İşveren heyetine sunulan 4.Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi içeren dosya ile "01.01.2018-01.01.2019 4.Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerimiz" isimli kitabı zatınıza takdim ediyoruz. Kamu İşveren Heyet Başkanı Ç.S.G.Bakanına ve Hükümet yetkililerine kamu çalışanı ve emeklilerinin duyduğu rahatsızlığı ve tekliflerimizin kabulü konusunda hissiyatımıza tercüman olunması amacıyla sizi ziyaret ettik.

Yamalı: ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bir memur çocuğu olarak sizi çok iyi anlıyorum. Dün Ankara Milletvekilleri ile aylık toplantımızı yaptık. Ç.S.G.Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'da toplantıda idi. Konuyu müzakere ettik. Tabi ki ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Son yıllarda yaşanan sosyal çalkantılar ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir.Siz anlatırken bende teklifleri gözden geçirdim. Üzerinde çok iyi çalışılmış makul teklifler var. Elbette tekliflerinizin tamamı 4.Toplu Sözleşme masasında karşılanır diyemeyiz.. Ancak Kamu İşveren Heyetinin müzakere edilebilir yeni bir teklifi emek hareketinin temsilcisi olan Memur-Sen'e ileteceğini söyleyebilirim.

Bende hissiyatınıza tercüman olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Başbakanımıza, Ç.S.G.Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na ve hatta Cumhurbaşkanımıza kamu çalışanları ve emeklilerinin Kamu İşveren Heyetinin % 3+% 3 lük teklifinden duyduğu rahatsızlığı ifadeleriniz çerçevesinde ifade edeceğim. Dedi. Tekrar ziyaretten duyduğu memmuniyeti yineledi.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Kır - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.