16 NİSAN 2017 REFERANDUM SONUCUNA VE REFERANDUM SÜRECİNE İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Referandum sonuçlarını iki araştırma şirketi bilmişti bunlardan en isabetli bilen Gezici Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici Referandum sürecini yorumladı.Gezici Araştırma şirketi 2016’dan bu yana başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği konusunda farklı zaman aralıklarında çeşitli kamuoyu araştırmaları yapmıştır. Bu araştırmalar çerçevesinde 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi ve sonrasında halkın çok yüksek bir oranının -siyasi parti tercihi ne olursa olsun- böylesi köklü bir değişikliğe henüz hazır olmadığı ve sıcak bakmadığı görülmüştür. Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemini isteyenlerin oranı %35’ler de başlayıp son bir buçuk aya kadar maksimum % 47’lere çıktığı görülmüştü. Mart Ayı sonu ve Nisan ayı içerisinde yapılan son iki araştırmada ise evet oylarının % 50’nin üzerine çıktığı görülmüştü. Nitekim 8-9 Nisan’da gerçekleştirdiği araştırma sonucu ile % 51.37 evet, % 48.63 hayır olduğunu ile en isabetli sonucu açıklamıştı.

HALKIN DEMOGRAFİK ve SOSYO KÜLTÜREL YAPISINA GÖRE REFERANDUM TERCİHLERİ:

Gezici Araştırma tarafından yapılan son araştırma sonucuna göre, genel olarak eğitim düzeyi arttıkça hayır tercihinin yüksek olduğu görülmüştür.

Gençlerin (18-27 yaş) % 60,5’i ve genç yetişkinlerin (28-35 yaş) % 50,2’sinin tercihinin çoğunlukla hayır yönünde olduğu görülürken, yetişkinlerin (36-54 yaş arası) çoğunluğunun tercihinin evet yönünde olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 55 yaş üstü bireylerin ise %54,6’sının tercihinin hayır yönünde olduğu görülmektedir.

Çeşitli meslek gruplarının referandum tercihleri araştırıldığında, Ev Hanımlarının % 64,4’ünün evet dediği, işçilerin % 54,4’ünün ve esnafların %54,2’sinin evet yönünde olduğu görülürken devlet memurlarının %57,4’ünün, özel sektörde çalışanların % 56,7’sinin ve öğrencilerin % 65,9’unun tercihinin hayır yönünde olduğu görülmektedir.

REFERANDUM SONUCUNU ETKİLEYEN ve ETKİLEMEYEN UNSURLAR:

Referandum sonuçlarına göre, 32 ilde “hayır” tercihi yapanların oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Özellikle turizm ve ağır sanayinin yoğun olduğu bu şehirlerde “hayır”ın yüksek çıkması seçmenin endişelerinin olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Saha araştırmalarında özellikle büyükşehirlerde, turizm ve ağır sanayinin yoğun olduğu, Türkiye ekonomisini büyük oranda etkileyen şehirlerde, kentli seçmenin hayır tercihinde bulunacağı ve uzlaşı istediği öngörülmüştü. Referanduma ilişkin olarak Kıyı bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli seçmenin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden farklı olarak milliyetçi-ulusalcı tandanslı seçmenle benzer bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. ‘Hayır' oylarını veren cepheyle uzun süredir önemli bir politik teması olmayan Kıyı Bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli seçmenin bu şekilde tezahür eden davranışı ileriki yıllarda Türk Siyasetinde yeni bir senteze yönelik sonuç doğurma potansiyeline sahip görülüyor.

Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki Kürt kökenli seçmenlerin son zamanlarda evet yönünde tercihlerindeki artışın nedenleri araştırıldığında ekonomik sıkıntılar, kayyum atamaları, sürecin belirsizliği gibi nedenleri değişik yönlerden etkili olduğu görülmüştür. Özellikle kendisini muhafazakar ve dindar olarak ifade eden Kürt kökenli seçmenlerin tercihlerinin evet yönünde yoğunlaştığı görülmektedir. Şanlıurfa gibi geleneksel ataerkil yapılanmanın yoğun olduğu iller dışında evet oyundaki belirgin yükselme özellikle Kayyum atamalarının vatandaşların hizmete ulaşma konusundaki memnuniyetinde kendini göstermiştir. Yaptığımız saha araştırmalarında, örneğin, Diyarbakır Sur ilçesinde Belediyenin Kayyum atamasından sonra vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyeti ile oy verme eğilimleri açısından önemli bir korelasyon tespit edilmiştir. 7 Haziran seçimlerinde İktidar partisinin oyu %12 nispetinde iken 16 Nisan referandumunda bu oy % 35.4 bulmuş olup, Diyarbakır ortalaması olan %32'nin üzerine çıkması bu bulgumuzu doğrulamıştır.

Özellikle MHP açısından İktidar partisine yönelik alışılagelmiş söyleme tamamen zıt bir politikaya rağmen geleneksel Lider'e bağlılık ve köklü siyasi gelenek çerçevesinde MHP'li seçmenin Sayın Bahçeli'ye güven ve politikalarını takip konusunda coğrafi bölgelere göre anlamlı değişiklikleri farklılaşma gösterdiği gözlemlenmiştir. MHP siyasetinin en büyük belediyesi olan Adana'da 8 Mhp'li Belediyenin 7'de EVET oyunun yüksek çıkmasına karşın Ak partili Merkez ilçe belediyesinde Hayır oyunun yüksek çıkması Adana İlinde bunun açık bir örneği olarak görülmektedir. Eğe ve Batı Akdeniz sahilinde ise MHP’li seçmenlerin bunun aksi yönünde bir politik tutum gösterdikleri ve Hayır oylarına yöneldikleri tespit edilmiştir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun referandum süreci boyunca siyasi duruşu, ılımlı politikası, toplumun her kesimine hitap edip sürecin siyasi tercihten öte demokrasi ve Cumhuriyet’i korumaya yönelik olduğunu ifade etmesi, halkın sempatisini kazandırmıştır.16 Nisan Referandumu açısından Özellikle İstanbul , Ankara ,İzmir gibi Ülkenin lokomotif şehirlerinde Hayır oyunun yüksek çıkması ileriki yıllarda özellikle yerel seçimler açısından ilginç sonuçlar çıkarmaya aday olduğunu göstermektedir. Sayın Kılıcdaroglu' Hayır cephesindeki doğal liderliği çerçevesinde parti içerisindeki muhalefet üzerinde de önemli bir güce sahip olmuştur.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın son dönemlerde sahada oluşu bir kesimin “evet” tercihinde etkili olduğu gözlemlenirken bir kesimin “hayır” kararında etkili olduğu gözlemlenmiştir. Sayın Erdoğan’ın söylemlerini sert bulanlar, yapıcı bulmayanların yanı sıra Sayın Erdoğan’a toplumun büyük bir kesiminin de sempati beslediği ve tercihinde etkili olduğunu söylemek de mümkündür. Türk Politik yaşamında Menderes, Özal, Demirel’ den devir alınan gelenekte önemli kazanımlar edinen Sağ politikalar açısından Erdoğan'ın önemli bir mevki edindiği bu referandumda da tescil edilmiştir. Türk Halkı özellikle sistemsel anlamda önemli değişiklikleri ihtiva eden 16 Nisan referandumunda göstermiş olduğu tutum ile 15 Temmuz fetö darbe girişimi, Ortadoğu’da artan belirsizlikler, terör olayları ve küresel ekonomik sıkıntılara yönelik Sayın Erdoğan’a ve politikalarına olan güvenini tekrar göstermiştir. Burada özellikle Sayın Erdoğan'a yönelik destekle beraber teşkilatlardaki atalet, iktidara yakın medyanın ayrıştırıcı bir dil kullanması, anketlerdeki değişken ve yüksek oranların Evet oyu verecek seçmeni atalete sevk etmesi gibi sebeplerle özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük illerde iktidara destek veren seçmen kitlesinde hayır oyuna yönelik anlamlı bir kayışın olduğu da gözlemlenmiştir.

Saadet Partisi gibi Türk siyasi geleneğinde önemli bir misyonu ifade eden oluşumun referandumda Hayır oyu kullanacağını belirtmesi özellikle İstanbul ve belli özellik gösteren il ve ilçelerde dikkate alınması gereken sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir. Milliyetçi kanadın önemli unsurlarından BBP seçmeni açısından referandum gerek üst yönetim ve gerekse seçmen açısından farklılaşmaya sebep olmuş, coğrafi bölgelere, refah seviyesi, eğitim durumu gibi pek çok göstergeye bağlı olarak önemli farklılaşmaları beraberinde getirmiştir.

16 Nisan referandumunun en belirgin sonucu toplumsal uzlaşma üzerine oluşturulacak yeni bir dil ile Ülkenin içte ve dışta karşılaştığı aktüel sorunların çözümüne yönelik politikaların hızlı bir şekilde oluşturulmasının Hem iktidar hem de muhalefet cephesi içim elzem olduğudur.

Referandum Sonuçlarını %51.3 ile tek bilen Gezici araştırma Şirketi oldu.

Gezici Araştırma Şirketi 12 yıllık deneyim ile Türkiye ve KKTC’de kamuoyu araştırmalarında yüksek isabet oranı ile tanınan bir araştırma şirketidir.

Şirketimiz 7 Haziran seçimlerinde AK Partinin oylarının %40’lara düştüğünü haftalar öncesinde kamuoyuna açıklayan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeme oranının yüksek olması sebebiyle Sn. Erdoğan’ın %53 oranı ile seçilebileceğini belirten, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 12 araştırma şirketi arasında sıralama ve oy oranı ile tek bilen araştırma şirketidir.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliklerine ilişkin Referandumda diğer araştırma şirketleri :

Gezici Araştırma % 51,3 Evet, % 48,7 HayırAdil Gür % 60,8 Evet Genar %56 EvetAKAM % 53,7 HayırAnar % 52 EvetAndyar % 53.7 EvetKonda % 51.5 Evet Sonar % 51 ile Hayır derken ;

Gezici Araştırma şirketi yaptığı kamuoyu araştırmaları sonucunda bulduğu %51.3 evet oranını referandumun son haftasında kamuoyuyla paylaşarak 16 Nisan Referandumunu yine en yakın bilen araştırma şirketi olmuştur. Son yayınlanan anketimizde katılım oranına bağlı olarak referandum sonucunda önemli değişikliklerin olabileceği ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Gezici Araştırma Şirketi olarak %51.37’lik referandum sonucunu ondalık dilimi dahil olmak üzere tek bilen olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Referandum sonuçlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ileriki günlerde paylaşacağız.

Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunuyoruz.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hatice Kasapoğlu - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.