Oto Galericilerinin KDV Sorunu ve Çözüm Önerileri…

Ankara Oto Galericileri Derneği ANODER II. Başkanı S.M. Mali Müşavir Mustafa Macar, motorlu araç ticareti ve özellikleikinci el otomobil alım satımı yapan oto galericilerin KDV ile sorunları ve çözümü ile ilgili hazırladığı Basın Bülteninde; “KDV Kanununun 30/b maddesi nedeni ile üvey evlat muamelesi gördüğümüzden ACİLEN değiştirilmelive ayrıca vergi mükellefi olmayan şahıslardan alınan araçlar (Özellikle KDV oranı %18 olan TİCARİ ARAÇLAR) için SATIŞ BEDELİ’nden ALIŞ BEDELİ’nin düşülmesi sonucu bulunacak GELİR MATRAHI üzerinden KDV HESAPLANIP beyan edilebilmelidir. Veya Bu şekilde Vergi Mükellefi olmayanlardan KDV’siz olarak alınan araçların satışında da KDV tahakkuku da yapılmamalıdır ya da en azından bu tür ticari araçların satışında %18 olan KDV %1’e indirilmelidir.” dedi.

ANODER II. Başkanı Macar’ınOto Galericilerinin KDV Sorunu ve Çözüm Önerileri ile ilgili tespit, öneri ve açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM ile Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ı Ahilik geleneğine bağlı ülkemizin dürüst esnafı, ikinci el otomobil alım satımı yapan oto galericilerinin KDV ile ilgili sorunlarının çözümü noktasındaki seslerine kulak vermeye ve işbirliği içerisinde çözüm üretmeye davet ediyoruz.

Bugüne kadar giderilmesine vesile olduğunuz mağduriyetlere, 1985 yılından bu yana yürürlükte olan KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU üzerinde yapılmakta olan geniş çaplı değişiklik tasarısına, sektörümüzü ilgilendiren ve KANAYAN YARAMIZ olan özellikle 30/b Maddesini artık değiştirme talimatını vererek bizlerinde haksız yere maruz kaldığımız mağduriyetimizin sonlandırılmasına vesile olmanızı hassaten arz ederiz.

Kanun değişikliği için ön çalışmaları yapıp Siz Siyasilere sunarak sorunun çözümünün ilgilileri olan bürokratlarınıza defalarca sıkıntılarımızı ilettiğimizde;“konudan haberimiz var ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok, kanun değişikliği gerekir” denilerek rafa kaldırdıkları için; Meclisten defalarca Torba Yasalar ile bir sürü kanunda değişiklikler yapılmasına rağmen bizi haksız yere mağdur eden söz konusukanun maddesi bir türlü değiştirilememiştir.

Aşağıda detaylı olarak açıkladığımız mağduriyetlerimiz ile ilgili olayın özü şu; 32 yıllık3065 Sayılı KDV Kanunu, sektördeki esnafımıza üvey evlat muamelesi yapmaktadır. Şöyle ki; her mükellefsatışlarındanTAHSİL ETTİĞİ KDV’den,yaptığı alışlar için ÖDEDİĞİ KDV’i indirip ARADAKİ FARKI bağlı olduğu vergi dairesine beyan edip ödemekte iken maalesef Binek Araç ticareti yapan bizler sözkonukanunun 30/b maddesi hükmü gereğince; bu uygulamanın dışında tutuluyoruz. Örneğin; kırtasiyeci, bakkal, beyaz eşya satıcısı, lokanta vs gibi tüm faaliyet konularındaki vergi mükellefleri bu işlerini yaparken aldıkları tüm mal ve hizmet bedellerinin KDV’sini sattıkları mal ve hizmet KDV’sinden indirip farkını ödüyor. Oysa bizler KDV’nin amaç ve mantığına uymayan bi şekilde; alış bedellerimizi teşkil eden binek otoların KDV’leriniindirim konusu yapamayıpyüklenilen KDV’nin tamamını ödemek zorunda bırakılıyoruz. Kasap dükkanında alıp-sattığı et’inKDV’sinin nasıl İNDİRİMİNİ yapabiliyor ise, bizim de aynı şekilde Alıp-Satışını yaptığımız binek otoların KDV’lerini İNDİREBİLMEMİZ gerekmez mi? Bu haksızlık değil midir?

Çözüm İçin Önediğimiz Talebimiz;

1- KDV Kanununun 30/b maddesinin tamamen kaldırılması ya da en azından OTO ALIM-SATIMI Faaliyetinde bulunan bizler için söz konusu madde;

b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin alım-satımı, kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla aldıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,

şeklinde değiştirilmelidir

KONUNUN ÖRNEKLER İLE DETAYLI AÇIKLAMASI: KANAYAN YARAMIZ KDV

Sıfır ve Kullanılmış araç alım-satımında Katma Değer Vergisi mevzuatı ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözümüne yönelik taleplerimiz:

3065 Sayılı KDV kanununun İNDİRİLEMEYECEK KDV Başlıklı 30.Maddesinin b bendi;

b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,

şeklindedir.

Gerekçe olarak da;”……bu şekilde, özel otomobillerin muvazaalı olarak işletmeye sokulması suretiyle özel tüketimin teşvik edilmemesi ve vergi kaybına sebebiyet verilmemesi amaç edinilmiştir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Anılan madde gerekçesiyle birlikte değerlendirildiğinde, binek otomobillerin işletmede kullanımına kısıtlama getirilmek istenmektedir. Aşağıda sıralanan bazı haklı nedenlerden dolayı binek otomobillerinin alımında ödenen KDV’ye indirim hakkı tanınmalıdır.

Vergi indirimi: (1)

Madde 29 – 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

İndirimin belgelendirilmesi:

Madde 34 – 1. Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.

Görüldüğü gibi; işletmelerde kullanılmak üzere satın alınan binek otolara ilişkin KDV’nin de, amortismana tabi her hangi bir iktisadi kıymet iktisabında olduğu gibi indirilebilmesi gerekir. Binek oto KDV’sinin indirim yasağına konu edilmesi KDV’nin genel prensiplerine aykırı düşmekte ve bu yasağın bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Aksi halde, indirilemeyen KDV’nin maliyet veya gideryazılması yönünde mükelleflere tercih hakkı verilmesi de sorunu adil bir şekilde çözememektedir. Binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve indirilemeyen KDV ’nin maliyet veya gider yazılması hususunda tartışmalar devam etmektedir ve bu durum KDV’nin indirim hakkı tanınmamasından kaynaklanmaktadır. KDV Kanunun uygulanmaya başlandığı 1985 yılından bu güne kadar geçen 32 yılı aşkın süredir, KDV Kanununun 30/b maddesi kapsamındaki tartışmalar, haksız ve hatalı uygulamalar halen devam etmektedir.

Tüccarımızın Satmak üzere almış oldukları FATURALI SIFIR ve KULLANILMIŞ araçlar için Alışta ödedikleri %18 yada %1 KDV’leri indirim konusu yapamadıkları için haksız yere satışlarında yersiz ve fazladan KDV ödemek durumunda bırakılmaktadırlar.

Konuyu örneklemek gerekir ise;

-SIFIR ARAÇ alım-satımında;KDV Dahil 118.000 TL’e Alınıp, yine KDV Dahil 120.000 TL’e satılan Binek SIFIR aracın KDV’si ile ilgi mevcut yasal uygulama şöyledir;

ARAÇ ALIŞ FATURASI; ARAÇ SATIŞ FATURASI;

-Araç bedeli................: 100.000TL - Araç Bedeli.........: 118.811,88 TL-% 18 KDV.............. ..: 18.000TL - % 1 KDV....... ...: 1.188,12 TL

TOPLAM.....................: 118.000 TL TOPLAM..............: 120.000,00 TL

100.000 TL + KDV’e alınan bir araç için Alırken ödenen 18.000 TL KDV direkt mal bedeli olarak muhasebeleştirilipindirim konusuyapılamamaktadır. Aynı aracı 2.000 TL Kar ile 120.000 TL’e Satıldığındaburadaki 1.188,12 TLKDV Tüccarımızın cebinden çıkmaktadır. Olması gereken;

ARAÇ ALIŞ FATURASI; ARAÇ SATIŞ FATURASI;

Araç bedeli...............: 100.000TL - Araç Bedeli........: 101.694,92 TL % 18 KDV............... .: 18.000TL- % 18 KDV.. ......: 18.305,08 TL TOPLAM....................:118.000 TL TOPLAM............:120.000,00 TL

Bu örnekte; Satıcı Firma sadece Kazanç tutarı kadarının KDV'sini, yani 1.182,12 TL yerine 305,08 TL KDV ödeyecektir.

- KULLANILMIŞ ARAÇ alım-satımında;KDV Dahil 101.000 TL’e Alınıp, Yine KDV Dahil 103.000 TL’e satılan Binek KULLANILMIŞ 2.EL aracın KDV’sinde ise mevcut Yasal uygulama şöyledir;

ARAÇ ALIŞ FATURASI; ARAÇ SATIŞ FATURASI;

- Araç bedeli................: 100.000TL - Araç Bedeli...........: 101.980,20 TL- % 1 KDV....................: 1.000TL - % 1 KDV................: 1.019,80 TL

TOPLAM.....................: 101.000 TLTOPLAM...............: 103.000,00 TL

Aynı şekilde 100.000 TL + KDV’e alınan bir araç için Alırken ödenen 1.000 TL KDV direkt mal bedeli olarak muhasebeleştirilipindirim konusuyapılamamaktadır. Aynı aracı 2.000 TL kar ile 103.000 TL’e Satıldığındaburadaki 1.019,80 TL KDV’nin Tamamı Tüccarımızın cebinden çıkmaktadır.

Olması gereken;

ARAÇ ALIŞ FATURASI; ARAÇ SATIŞ FATURASI;

- Araç Bedeli..........: 100.000TL- Araç Bedeli..............: 101.980,20 TL - % 1 KDV..............: 1.000TL - % 1KDV...................: 1.019,80 TL TOPLAM..............: 101.000 TL TOPLAM.................: 103.000,00 TL

Bu örnekte satıcı firma sadece kazanç tutarı kadarının KDV'sini yani 1.019,80 TL yerine sadece 19,80 TL KDV ödeyebilecektir.

1985 yılında yürürlüğe giren 3065 Sayılı KDV Kanunu, Sektördeki esnafımıza Üvey Evlat muamelesi yapmaktadır. Şöyle ki; her mükellef ticari faaliyetlerinde satışlarındanTAHSİL ETTİĞİ KDV’den,yaptığı alışlar için ÖDEDİĞİ KDV’i indirip ARADAKİ FARKI bağlı olduğu vergi dairesine ödemekte iken maalesef Binek Araç ticareti yapan bizler sözkonukanunun 30/b maddesi hükmü gereğince; bu uygulamanın dışında tutuluyoruz. Örneğin; Kırtasiyeci, Bakkal, Beyaz Eşya Satıcısı, Lokanta vs Tüm Faaliyet konularındaki Vergi Mükellefleri bu işi yaparken Aldıkları Tüm Mal ve Hizmet bedellerinin KDV’sini Sattıkları Mal ve Hizmet KDV’sinden indirip farkını ödüyor. Oysa bizler Alış bedellerimizi teşkil eden Binek Otoların KDV’leri İndirim konusu yapamayıpyüklenilen KDV’nin tamamını ödemek zorunda bırakılıyoruz.

Önerimiz; KDV Kanununun 30/b maddesinin tamamen kaldırılması ya da en azından OTO ALIM-SATIMI Faaliyetinde bulunan bizler için sözkonusu madde;

b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin alım-satımı, kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla aldıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,

şeklinde değiştirilmelidir.

Yine Tüccarımızın KDV ile ilgili diğer Önemli bir sorunu da;Vergi Mükellefi olmayanşahıslardanalmış oldukları araçları satarken ödemek zorunda kaldıkları; Ticari Araçlar için % 18, Binek Araçlar için %1 KDV’lerdir. Bunu da örnekler isek;

TİCARİ ARAÇ ALIMINDA; ARAÇ SATIŞ FATURASI;

- Araç Bedeli..........: 30.000TL- Araç Bedeli.................: 27.118,64 TL - KDV YOK............: 0.000TL- % 18 KDV................: 4.881,36TL TOPLAM..............: 30.000 TL TOPLAM...................: 32.000,00 TL

30.000 TL’e alınıp 32.000 TL’e satılan bu Ticari araçtan sadece 2.000 TL Kar ediliyormuş gibi görünmesine rağmen, gerçekte aynı araç için 4.881,36 TL KDV ödenmesi yapıldığından 2.881,36 TL ZARAR edilmektedir. Satışta KDV’i ALICI öder diye düşünülebilir. Ancak Aracın PİYASA FİYATI BELİRLİDİR, ALICIDAN ARTI KDV ALMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ ÖRNEKTEKİ AYNI ARACI VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN ŞAHISLARCA 30-32.000 TL’e SATILMAKTADIR.

BİNEK ARAÇ ALIMINDA; ARAÇ SATIŞ FATURASI;

- Araç Bedeli..........: 50.000TL- Araç Bedeli.................: 51.485,15 TL - KDV YOK............: 0.000TL - % 1 KDV................: 514,85 TL TOPLAM..............: 50.000 TL TOPLAM...................: 52.000,00 TL

50.000 TL’e alınıp 52.000 TL’e satılan bu kez Binek araçtan sadece 2.000 TL Kar edilmesine rağmen aynı araç için 514,85 TL KDV’i SATICI kendi cebinden ödemektedir.

Tüccarımız, Vergi Mükellefi olmayanlardan, özellikle %18 KDV’li2.El TİCARİ ARAÇLARI yine Vergi Mükellefiyeti olmayan Eş ve çocuklarının üzerlerine alıp Kayıtdışıolarak satışlarını yapmak zorunda kalıyorlar. Bu kez de aynı şahıs adına yılda 3 araçtan fazla araç alış-satışı olduğunda bu akrabalar da Vergi dairelerince RESEN VERGİ MÜKELLEFİ yapılıp altından kalkılamayacak cezalara muhatap olunca İşyerlerini kapatmak durumunda kalabiliyorlar.

Bu Konudaki Talebimiz ise;

KDV Kanununda yapılacak bir değişiklik ile; Vergi Mükellefiyeti olmayan şahıslardan alınan araçların satımında KDV; sadece ALIŞ BEDELİ ile SATIŞ BEDELİ arasındaki Fark (KAR) üzerinden alınmalıdır veya Vergi Mükellefi olmayan şahıslardan KDV’siz olarak alınan ARAÇLARIN Satışında da KDV Tahakkuk ettirilmemelidir. Böylece İndirim konusu yapılamayan KDV, HAKSIZ ve FAZLADAN olarak Tüccarımızdan alınmamalıdır. Ya da enazındanbutür Ticari Araçların satışında KDV %1’e indirilmelidir.

Katma Değer Kanununda Yapılmasının gerekli ve zorunlu olduğunu düşündüğümüz değişiklik Taleplerimizi Özetler isek;

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Svetlana Williams - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.