Öğrencilerin yurt sorunu!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, öğrencilerin gün geçtikçe daha da ağırlaşan yurt sorununu tüm yönleriyle TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a AKP döneminde kaç devlet yurdu yapıldığını soran Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan yurt sayısının kaç olduğunun açıklanmasını istedi. Öğrencilerin yurt ve barınma sorunlarının “özel ya da stratejik bir hedef” dahilinde mi çözülüp çözülmediğini soran Yılmaz, “Devlet yurtlarının yeterli sayıda olmaması nedeniyle yurt başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler cemaat ve tarikatlara yakınlığıyla bilinen bazı yurtlara itilmiş olmuyor mu?” sorusunu yöneltti.

AKP DÖNEMİNDE KAÇ DEVLET YURDU YAPILDI?

CHP’li Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’de 109’u devlet, 76’sı vakıf ve 8’i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 193 üniversite bulunduğunu anımsattı. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın verilerine göre, üniversitelerde okuyan öğrenci sayısının 6 milyon 62 bin 886 olduğunu anımsatan Yılmaz, “Bunun 5 milyon 615 bin 293'ü devlet üniversitelerinde, 447 bin 593'ü ise vakıf üniversitelerinde öğrenim görmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 2016 yılı itibariyle 385 bin öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaktadır” dedi.

2002 ile 2016 yılları arasında Kredi Yurtlar Kurumu’na başvuran, ancak herhangi bir devlet yurduna yerleştirilmeyen öğrenci sayısının yıllara göre kaç olduğunu soran Yılmaz, 2016 yılı itibariyle Türkiye’de toplamda yurt ve yatak açığı sayısının kaç olduğunun açıklanmasını istedi. Yılmaz, “Bahsi geçen açıkları kapatmanın toplam maliyeti ne kadardır? Konuyla ilgili hangi çalışmalar yürütülmektedir? 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. ve 65. hükümetler döneminde kaç tane devlet yurdu yapılmıştır? Sırasıyla bahsi geçen dönemlerde açılmış olan özel ve vakıf öğrenci yurdu sayısı kaçtır? Bu vakıflar hangileridir? Bunlar hangi illerde bulunmaktadır? Bu yurtların yatak sayısı ve doluluk oranı nedir?” sorularını yöneltti.

YABANCI ÖĞRENCİLERDEN KAÇI YURTLARDA KALIYOR?

CHP’li Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı vasıtasıyla gelen uluslararası öğrencilerden kaçının Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kaldığını ve bu öğrencilere ne kadar ücret ödendiğini sordu. Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda ücret ve standart farkı bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Fark varsa nedenleri nelerdir? Böyle bir uygulama ile yüksek ücret ödeyen öğrencilere ayrıcalık tanınmış olmuyor mu? Bahsi geçen uygulama yerine mevcut yurtların standartlarının yükseltilerek eşit ve makul bir ücretle hizmet verilmesi daha uygun değil midir?” diye sordu.

15 TEMMUZ’DAN SONRA KAÇ YURT KAPATILDI?

2002-2016 yılları arasında belediyeler aracılığıyla hangi arazilerin hangi özel /vakıf yurtları ile okullara tahsis edildiğini soran Yılmaz, önergesinde şu soruları yöneltti:

“-Özel yurtlar ile özel/vakıf okullarına 2002 yılı itibariyle bütçeden ve kamu kurum ve kuruluşlarından yardım yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi yurda hangi ödenekler aracılığıyla ne kadar yardım yapılmıştır?

-Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların kaç tanesinde öğrencilerin kullanımına yönelik ücretsiz internet hizmeti verilmektedir? Öğrenciler ilgili yurtların kaç tanesinde 24 saat sıcak su kullanabilmektedir?

-Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olan yurtlardan kaç tanesi erkek, kaç tanesi kız, kaç tanesi karma yurttur? Erkek yurduna dönüştürülen kız yurdu bulunmakta mıdır? Varsa bunlar hangileridir?

-15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararnamelerle kapatılan yurt sayısı kaçtır? Kapatılan bu yurtlar sırasıyla hangi tarihlerde açılmıştır? Bahsi geçen yurtlara kamu kurum ve kuruluşlarından kredi, arazi veya hibe sağlanmış mıdır? Sağlandıysa hangi kamu kurumu hangi yurt ya da yurtlar için ne tür destekte bulunmuşlardır?

-Kredi Yurtlar Kurumu’na başvuran ancak yerleştirilmesi yapılmadığı için üniversite eğitimini maddi zorluklar neticesinde yarıda bırakan ya da üniversite kaydını donduran öğrenci sayısına ilişkin elinizde bir veri bulunmakta mıdır? Varsa bunlar kaç kişidir ve akıbetleri nedir?

-Kredi Yurtlar Kurumu yöneticileri ile üst düzey bürokratlara kontenjan ayrılmakta mıdır? Varsa yıllara göre bu sayı kaçtır?”

YURT İHTİYACININ KARŞILANMAMASI STRATEJİK BİR HEDEF Mİ?

Öğrencilerin yurt ihtiyacının tamamının devlete ait yurtlardan karşılanması yönünde hükümetin bir hedefinin olup olmadığını soran Yılmaz, “Bu yönde bir hedefiniz varsa kaç yıl içerisinde öğrencilerin bahsi geçen ihtiyacını karşılayacak kapasitede yurtlar yapılması hedeflenmektedir? Yurt ihtiyacının tam anlamıyla giderilebilmesi için ne kadar bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır? Özel ya da stratejik bir hedef dahilinde mi ülkedeki öğrencilerin yurt ve barınma sorunları çözülmemektedir? Devlet yurtlarının yeterli sayıda olmaması nedeniyle yurt başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler cemaat ve tarikatlara yakınlığıyla bilinen bazı yurtlara itilmiş olmuyor mu?” sorularını yöneltti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve TBMM İç Tüzüğünün 96. Maddeleri gereğince saygıyla arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Türkiye’de 109’u devlet, 76’sı vakıf ve 8’i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 193 üniversite bulunmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın verilerine göre üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı 6 milyon 62 bin 886’dır. Bunun 5 milyon 615 bin 293'ü devlet üniversitelerinde, 447 bin 593'ü ise vakıf üniversitelerinde öğrenim görmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 2016 yılı itibariyle 385 bin öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaktadır.

Bu bağlamda;

1 - 2002 ila 2016 yılları arasında Kredi Yurtlar Kurumu’na müracaat eden ancak herhangi bir devlet yurduna yerleştirilmeyen öğrenci sayısı yıllara göre kaçtır?

2 – 2016 yılı itibariyle Türkiye’de toplamda yurt ve yatak açığı sayısı kaçtır? Bahsi geçen açıkları kapatmanın toplam maliyeti ne kadardır? Konuyla ilgili hangi çalışmalar yürütülmektedir?

3 - 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. Ve 65. Hükümetler döneminde kaç tane devlet yurdu yapılmıştır? Sırasıyla bahsi geçen dönemlerde açılmış olan özel ve vakıf öğrenci yurdu sayısı kaçtır? Bu vakıflar hangileridir? Bunlar hangi illerde bulunmaktadır? Bu yurtların yatak sayısı ve doluluk oranı nedir?

4 - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı vasıtasıyla gelen uluslararası öğrencilerden kaç tanesi Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaktadır? Bu öğrenciler ne kadar ücret ödemektedir?

5 – Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ücret ve standart farkı bulunmakta mıdır? Varsa nedenleri nelerdir? Böyle bir uygulama ile yüksek ücret ödeyen öğrencilere ayrıcalık tanınmış olmuyor mu? Bahsi geçen uygulama yerine mevcut yurtların standartlarının yükseltilerek eşit ve makul bir ücretle hizmet verilmesi daha uygun değil midir?

6 – 2002 ila 2016 yılları arasında belediyeler aracılığı ile hangi araziler hangi özel/vakıf yurtları ile okullara tahsis edilmiştir?

7 – Özel yurtlar ile özel/vakıf okullarına 2002 yılı itibariyle bütçeden ve kamu kurum ve kuruluşlarından yardım yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi yurda hangi ödenekler aracılığıyla ne kadar yardım yapılmıştır?

8 – Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların kaç tanesinde öğrencilerin kullanımına yönelik ücretsiz internet hizmeti verilmektedir? Öğrenciler ilgili yurtların kaç tanesinde 24 saat sıcak su kullanabilmektedir?

9 – Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olan yurtlardan kaç tanesi erkek, kaç tanesi kız, kaç tanesi karma yurttur? Erkek yurduna dönüştürülen kız yurdu bulunmakta mıdır? Varsa bunlar hangileridir?

10 – 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararnamelerle kapatılan yurt sayısı kaçtır? Kapatılan bu yurtlar sırasıyla hangi tarihlerde açılmıştır? Bahsi geçen yurtlara kamu kurum ve kuruluşlarından kredi, arazi veya hibe sağlanmış mıdır? Sağlandıysa hangi kamu kurumu hangi yurt ya da yurtlar için ne tür destekte bulunmuşlardır?

11 – Kredi Yurtlar Kurumu’na başvuran ancak yerleştirilmesi yapılmadığı için üniversite eğitimini maddi zorluklar neticesinde yarıda bırakan ya da üniversite kaydını donduran öğrenci sayısına ilişkin elinizde bir veri bulunmakta mıdır? Varsa bunlar kaç kişidir ve akıbetleri nedir?

12 – Kredi Yurtlar Kurumu yöneticileri ile üst düzey bürokratlara kontenjan ayrılmakta mıdır? Varsa yıllara göre bu sayı kaçtır?

13 – Öğrencilerin yurt ihtiyacının tamamının devlete ait yurtlardan karşılanması yönünde bir hedefiniz bulunmakta mıdır? Bu yönde bir hedefiniz varsa kaç yıl içerisinde öğrencilerin bahsi geçen ihtiyacını karşılayacak kapasitede yurtlar yapılması hedeflenmektedir? Yurt ihtiyacının tam anlamıyla giderilebilmesi için ne kadar bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır?

14 – Özel ya da stratejik bir hedef dahilinde mi ülkedeki öğrencilerin yurt ve barınma sorunları çözülmemektedir? Devlet yurtlarının yeterli sayıda olmaması nedeniyle yurt başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler cemaat ve tarikatlara yakınlığıyla bilinen bazı yurtlara itilmiş olmuyor mu?

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necati Yılmaz - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.