Sorunlarınızı Çözmeye Yardım Edecek Stratejiler

SORUNLARINIZI ÇÖZÜN

Ben sorunları gelişme fırsatları olarak görürüm. Peki, neden?

Sorunlar olgunlaşmanın ve motivasyonun özüdür. Çözecek sorunun olmadığı bir yerde gelişmede olmaz. Sorunun olmayışı kendi başına bir sorundur!

Neden sorunlara fırsatlar olarak bakıyorum?  Çünkü sorunlar bana şu inandığım şeyler uğruna çalışma fırsatı veriyor: amaçlar, odaklanma, olumlu düşünme, Tanrı’ya inanç, kendime inanç, ailemin sevgisi ve birlikte çalıştığım kişiler. Sorunlara birer sınanma devresi olarak değil ama başkalarının iyiliği, kendimin ve işimin gelişimi için yeteneklerimi kullanma fırsatı olarak bakıyorum. Sorunlar bizi geliştirir, büyütür ve biz büyüdükçe karşımıza daha büyük sorunlar çıkar.

Gerçekten tüm sorunların çözülebilir olduğuna inanıyorum. Bu, tüm sorunlarımı çözeceğim anlamına gelmiyor, ama her problemin kendi olası çözümünü de barındırdığını inanıyorum. Elimden geldiği kadar çok sorun çözmek için çalışacağım. 

Geçmişte çözülecek hiç sorun olmasaydı Bugün ne durumda olurduk? Isınma sorunu olmasaydı sobalar olmazdı. Bir yerlere çabuk ulaşma sorunu olmasaydı arabalar, insanların  korkulu hastalıklardan ölmesi sorunu olmasaydı bunların tedavisi, barınma sorunu olmasaydı evler olmazdı.

Sorunlar bireylerin ve şirketlerin yazgısını değiştirebilir. Örnek mi? Cincinnati’deki  küçük bir sabun fabrikasında çalışan unutkan bir işçi, öğle yemeğine giderken makinesini kapatmayı unutur. Sonuç? Hava kabarcıkları ile dolu bir köpük yığını. Sabun havaya karışmıştı. Cincinnati Sakinleri Ohio Nehri’nin  sularında yıkanırlarken   bunu kolayca fark ettiler.

Böylece  Proctor and Gamble şirketinin  temel aldığı yeni bir çeşit sabun ortaya çıkmış oldu. O  yıl (1879) Proctor and Gamble’ın  başlıca ürünü mumlardı ve Thomas Edison’un  ampulü mumun yerine geçmek üzereydi.

Birçok kez sorunlar fırsat yaratır. 1918  yazında Utah’lı  bir genç adam Washington’a  gelir. Sıcağın  ve nemin boğucu,  bunaltıcı olduğunu fark eder. Hava Utah’taki  gibi değildir.

Yıllar sonra o rutubetli, sıkıcı havayı Hanım sayarak A. ve W. Root Bira Şirketleri  zincirini satın alır. Başkentte şubesini 1927’de  açar ve iş muhteşem büyümektedir. Root bira bazı köklerden yapılan özel bir içecektir ve müşteriler buz tutmuş bardaklarda sunulan bu içeceğe bayılırlar.

Ama Kasım ayı ile birlikte, insanı titreten rüzgârlar Washingtonluların  buzlu içeceği olan ilgisini yok eder.

Müşterisizlik herhangi bir iş için yok edici bir sorundur. İş sahibi dükkânı kapatabilirdi. Ama bunun yerine sorunu bir fırsata çevirir. Nasıl mı? Şubesinin adını sıcak dükkân olarak değiştirdi ve sıcak yemekler, kahve ve sandviç vermeye başlar.

50 yıl sonra bu iş sahibi John Willard Mariott  450 Restaurant, 34 Otel ve gezi gemileri istiyor.

Bugün dünyanın karşılaşmış olduğu  en korkunç sorunlarla karşı karşıyayız; Savaş tehditleri,  dünyanın  birçok bölgesindeki açlık, cinayetler, yoksulluk sorunu, Enerji kasıntısız sorunu,  ırkçılık sorunu, Nükleer atıklar sorunu ve dünya uluslarının karşısına çıkan daha birçok dert.

Ama ben hala bunların çözülebileceğinden umutlu muyum?  Kesinlikle evet! Hala her sorun için bir çözüm olduğuna inanıyorum ve benim karşıma da çıksa toplumun karşısına da çıksa, bir çoğunda başarılı olacağıma inanarak o sorunun çözümü için en yüksek gayretimi gösteririm.

Sorunlarınızı Çözmeye Yardım Edecek Stratejiler

Sorunları çözmenin 6 adımı olduğuna ve herhangi bir sorunu çözmenin bu 6 adamın hepsini içermesi gerektiğine inanıyorum.

·        Sorundan korkmayın, sakinleşin.

·        Sorun üzerinde çalışın ama aklınıza onun yığıntısı ile doldurmayın.

·        Basit bile olsa bir çözüme odaklanın.

·        Bilinenden bilinmeyene ilerleyin.

·        Kendiniz için olduğu kadar başkaları için de iyi olan bir çözüm seçin.

·        Küçük bir risk almanız gerekirse bile  harekete geçin.

Bu arada şunu da belirtmeliyim ki hiç iyi bir kestirme yol yoktur. Bir adımı atlayarak ara sıra başarılı olabilirsiniz de bu,  riski arttırmaktır. Kestirme Yollar bazen çok zaman kazandırırlar ama sorunları çözmeye çalışırken değil... Bunun nedeni de herhangi bir sorunu çözmek aklın sakinliğine ve mantıklı davranmayı gerektirir. Problemi irdelemek için Düşünsel olarak hazır değilseniz bunu yaparak kendinizi mağlup ediyorsunuz demektir. Ayrıca, soruna mantıklı yaklaşmazsanız  mantıklı bir çözüm bulamazsın.

Sorundan korkmayın.” Korku olumsuz düşünmedir. Olumsuz düşünme bir sorunu çözmenin yol olamaz. Akıl olumsuz düşüncelerden temizlenmelidir. Sakin bir akıl endişeli bir akıldan daha iyi çalışır. Sorun karşıma çıktığı için cezalandırılıyorum gibi hissetmemeli Anlayışlı ve güvenli hissetmeliyiz; Bir çözümün var olduğuna inanmalıyız. Ancak o zaman gizli yeteneklerinizi sorununuza çözüm bulmak için kullanabilirsiniz. Bir soruna, ilginizi çeken yeni bir şeyde  olduğu gibi,  Coşku ve Heyecanla  yaklaşım. Ancak o zaman  sorununuzun irdelemesi ve çözümüne odaklanabilirsiniz.

“Sorun üzerinde çalışın.” Çalışın ve irdeleyin. Sorunu gerekirse parçalara ayırın. Sorunu anlayan arkadaşlarınızla konuşun. Onların önerilerini alın. Nasıl oluştuğunu, hangi olayların buna yol açtığını belirlemeye çalışın. Sorunla kimler ne şekilde ilgili? Ortaya çıkışı ile ilgili nasıl uyarılar aldınız? Sorunla ilgili tüm verileri toplayın ve bunlar doğru veriler, gerçekler olsun. Problemin oluşması ile ilgili önsezilerinizi unutun; yalnızca durumun gerçekleri üzerinde durun. Hakkında mümkün olduğu kadar çok şey biliyor olana kadar olayı irdeleyin. Denetlenebilen ve denetlenemeyen  etkenlerin neler olduğunu bilin. Uygun bir çözümün mümkün olduğuna inancınızı sürdürün.

“Çözüme odaklanın.” Şimdi sorunu irdelenmiş durumdasınız. Yani oluşumuyla,  nedenleriyle  ilgili bütün bilgilere sahipsiniz, artık sorun üzerinde yoğunlaşmamalısınız. Sorunu bilinçaltınıza koyun. Çözümü önce düşüncede oluşturmanın ve bu düşünceyi akılda tutmanın ne kadar önemli olduğunu tam olarak anlatmam mümkün değil. Birçok kişi soruna o kadar gömülürler ki çözümü pek düşünmezler. Çok geçmeden kendilerini,  Hatta başkalarını sorun yüzünden suçlamaya başlarlar. Bu, durumu daha kötüleştirir ve çözüm düşüncesinden giderek uzaklaşılır. Çeşitli parçaları bir plan içinde bir araya getirerek sorunu uzaklaştıracak ya da bir daha oluşmasına önleyecek bir çözüm üzerinde yoğunlaşmaya çalışın. Neyi, ne  zaman gerçekleştirmek istediğinizi, kimlerin katılacağını ve planın diğer temel parçalarını belirleyin; ama ayrıntılara takılıp kalmayın. Ayrıntılar çözümü uygulamaya koyduktan sonra da halledilebilir. Ayrıca kişisel beğenilerinize ya da beğenmediğiniz şeylere de takılmayın,  onları dışarıda tutun.

Büyük sorunların büyük çözümler gerektirdiğini düşünmek yaygın bir hatadır. Çözümleri basit tutun. Birçok büyük sorun basit çözümlerle aşılır. Çözümü önceden kestirmeye de çalışmayın; çözümün siz problemi irdeledikten sonra işlemesine izin verin. Birden fazla çözüm olabilir, bir tanesini seçin ve zaman kaybetmeyin.

Cesaretsizliğe de kapılmayın. 100 denemede bir kez bile  başardıysanız; “başardınız!”

BİLİNENDEN BİLİNMEYENE İLERLERKEN

Sık yapılan bir hata insanların, zorluklarla karşılaşınca, açık seçik bir çözümü ulaştırabilecek olan mevcut bilgilerini kullanmadan çözüm için farklı yönlere sapmalarıdır. Kişi, sorunun bir irdelenmesinden çözüm arayışı için yardımcı veriler elde etmelidir. Örneğin,  karşınıza daha öncekine benzer bir sorun çıkabilir. Ve önceki deneyiminizden, yinelenmesi ya da yenilenmemesi gereken şeyleri öğrendiniz. Bu pratik bilgileri çözümünü kurmak için niye kullanmayasınız?

Bilinenden bilinmeyene gidin. Bir işlem belli bir ürün üzerinde etkili değilse bunu yeni bir ürün üzerinde Kullanılıp kullanılmayacağını  belirleyin. Ama bilinenden bilinmeyene gitmek mümkünse bunu uygulamadan büyük tahminlerde bulunmayın.

MOTİVE OLMAK İÇİN…

Motive olan kişi sorunları gelişme fırsatları olarak görür: Sorunların sizi basit ve üretken çözümler bulmanız için motive etmesine izin verirseniz başarılı  olursunuz.

“ Kendinizi için olduğu kadar başkaları için de iyi olan bir çözüm seçin.” Dünyanın büyük hizmet kuruluşlarından biri olan Rotary International’ın  söylediğimiz ya da yaptığımız işlere uyguladıkları ve “ 4 yön testi”  dedikleri  bir yöntemleri vardır. Bu test aradığımız doğru çözümler için tam doğru bileşenleri bize sağlar:

·        Gerçek mi?

·        İlgili herkes için adil mi?

·        İyi niyeti Ve dostluğu artıracak mı?

·        İlgili Herkes İçin yararlı olacak mı?

 Tek bir kişiyi ilgilendiren sorun pek enderdir. Birden fazla kişiyi ilgilendirmesi çoğunlukla sorunun oluşmasının başlıca nedenlerindendir. Tek yönlü ya da bencilce bir çözüm sorunu hiç çözmeyeceği gibi sorunun şiddetini arttıracaktır.

 “Çözüm için harekete geçin.” Gerçekten bir çözümünüz olduğu zaman onun üzerine oturup beklemeniz bir işe yaramaz. Çözüm, eylem gerektirir, sizin eyleminizi... Ve ne kadar çabuk eyleme geçerseniz sorunuz o kadar hızlı çözülecektir 

Sorunların kendiliğinden çözüldüğüne inananlar vardır. Bu kişiler zamanı yoluna koyacağını düşündükleri sorunları bir kenara atıverirler. Gerçekte bunun böyle olmadığını 4 yön testini sorandan rahatsız olan diğer kişiler için uyguladığımızda görürüz; ilk sorun çözülene kadar başka sorunların üretilmesi de kaçınılmazdır. Aynı zamanda görevini yapmayan ve zamanı sorunu çözeceğini uman kişi arkadaşlarının, meslektaşlarının güvenini kaybeder.

 Harekete geçmenin “zaman”ı da  başka bir önemli konudur. Harekete geçmek için çözümden %100 emin olmayı beklemek zorunda değilsiniz. Belli bir risk varsa ve bu riski kabul etmeniz için geçerli bir nedeniniz olduğunda harekete geçebilirsiniz.  Bir patikada yürüyorken yukarıda büyük bir kaya ve onun arkasında duran bir ayının yüzde doksanını görüyorsanız, bir sığınak aramaya karar vermek için ayına yüzde yüzünü görmeyi beklemenize gerek yok. Çözüme yönelik eylemle ilgili durumda aynıdır. Çözümün yüzde yüzünü oluşturma duysanız bile onu uygulamayı ertelemeyin. Çözüm üzerinde sakin ve güvenli bir şekilde çalıştıysanız,  tüm ayrıntıları düzenlemeden de çözümü uygulayacak bilgeliğe sahip olmanız gerek.

 Son olarak,  nasıl matematik problemlerinin iki tane doğru yanıtı olabiliyorsa sorunlarında birden fazla çözümü olabilir. Öyleyse hangi çözümü seçeceğiniz i nasıl bileceksiniz? Yine,  4 yön testi karar vermenize yardım edecektir: kendinize ve başkalarına en çok yararı sağlayacak çözümü seçin.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mustafa Kılınç - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi