Dünyaya yön veren Yahudiler gücünü nereden alıyor?

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz

Dünyanın en eski dinlerinden biri olan Yahudilik, günümüzde çeşitli komplo teorileriyle sıklıkla anılmaya başlamıştır. Dünyada birçok farklı alanda ün sahibi kişilerin Yahudilik iddiasında bulunması ve en zengin ailelerin Yahudi kökenli kişilerden oluşması bu komplo teorilerinin temel dayanağını oluşturmaktadır.

Yahudilerin; bilim, sanat, siyaset ve spor gibi pek çok farklı alanda söz sahibi olmasının temel nedeni bu alanlarda yetkin kişileri yetiştirebiliyor olmasıdır.

Uzun süren devletsiz yaşamlarının ardından Filistin topraklarına yerleşerek yeniden güç kazanan Yahudiler, dinlerine olan aidiyet duygusu ve çalışma azimleriyle günümüzde söz sahibi bir azınlık haline gelmeyi başarmıştır.

Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki temel sorunların başında Filistin yani Kudüs meselesi gelmektedir. Son yıllarda artarak devam eden İsrail baskısı yüzünden, Müslüman toplumlarla, Yahudiler arasında sürekli bir gerginlik vardır.

Yahudilerin dünya üzerinde bu kadar büyük bir güç sahibi olmasının temelinde de Yahudilerin, Filistin davasındaki tutumu gelmektedir. Birçok güçlü ülkede; ABD, İngiltere, Fransa vb. lobicilik faaliyetleri yürüterek dünya siyasetinin kontrol edilmesinde de büyük etkileri bulunmaktadır.

Günümüzde en güçlü toplumlardan biri olarak gösterilen Yahudiler, şiddet içerikli davalarına devam ettikçe dünya kamuoyundan da tepki alacaktır.

Dünyanın en zengin ve köklü aileleri büyük oranda Yahudi kökenli kişilerden oluşmaktadır. Yahudilerin ticari yetenekleri ve güçleri sayesinde paha biçilemez bir servete ulaştıkları düşünülmektedir.

En çalışkan ve zeki topluluklar arasında gösterilen Yahudiler, güçlerinin büyük kısmını ticaretten yani paradan almaktadır. 

Geçmişten günümüze birçok Yahudi bilim insanı kimliğini açıklamış ve bu açıklamaların ardından, dünya kamuoyunda Yahudilere karşı farklı bir tutum gelişmiştir.

Eğitim ve bilim alanında devamlı gelişme kaydetmeleri de Yahudilerin güçlerinin büyük ölçüde artmasına neden olmaktadır.

- Haberler Ankara, Emir Yılmaz tarafından kaleme alındı
https://haberlerankara.com/makale/3239881/emir-yilmaz/dunyaya-yon-veren-yahudiler-gucunu-nereden-aliyor