En düşük memur emekli işçi maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur emekli işçi maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi ve kamu işçisi maaş zammı belli oldu. Toplu sözleşme maaş zammı oranı kamu işçileri tarafından yakından takip ediliyordu. Kamu işçilerinin ve memur emeklilerinin 2019-2020 yıllarında ne kadar maaş zammı alacağı yapılan görüşmeler sonrası belirlendi. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme yapılacak.

ZAM ORANI NE KADAR?

Tüm işçilere bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

KAMU İŞÇİLERİNE 8+4 ZAM

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine 2019-2020 döneminde yapılacak zam oranına ilişkin, "2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, 2019'un ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 oranında, ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz" dedi.

150 LİRA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Selçuk, sözleşme kapsamında kamu işçilerine yapılacak zam oranlarına ilişkin şunları söyledi:

"Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerinin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 lirayı asmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Ücret zammı oranlarına gelince de yaptığımız görüşmeler neticesinde kamu işçilerimizin ücretlerine 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, 2019'un ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçileri, ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammı da almışlardı. 2019 yılı üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte yıl genelinde toplam ücret zammı yüzde 19'ları aştı. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 oranında, ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Yine üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa kamu işçilerimiz enflasyon farkını almaya devam edecek."

TÜRK-İŞ TALEBİ NEYDİ?

Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi ("TİS") Kanunu m.2/h) uyarınca; "Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi ifade eder." TİS; işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılır ve bu sözleşme kapsamında iş akdine, muhtevasına, çalışma şartlarına ve sona erdirilmesine ilişkin konular düzenlenir.

Bununla birlikte TİS; tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir. TİS aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir. Bu anlamda iki tür TİS mevcuttur. Bunlardan biri bir tek işyerini kapsayan sözleşmeler olarak işyeri TİS'leri, diğeri ise aynı işverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri varsa hepsini kapsayan işletme TİS'leridir.

TİS'ler için yazılı şekil öngörülmüştür, en az bir gün ve en çok üç yıl süreli olarak düzenlenirler. Bununla birlikte sürelerinin bitiminden önceki 20 gün içinde yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca daha önce akdedilen TİS sona ermedikçe, yeni sözleşme yürürlüğe giremez.

Burada altının çizilmesi gereken bir başka konu da, iş sözleşmelerinin TİS'ne aykırı olma(ma)sı halidir. Bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin, TİS hükümlerine aykırı olması halinde, TİS hükümleri aykırı olan hükümlerin yerini alır. TİS hükümlerinin bireysel iş sözleşmelerine aykırı olması halinde ise, işçinin menfaatine olan iş sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

Kaynak: A Haber

 

- Haberler Ankara, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://haberlerankara.com/haber/3240636/en-dusuk-memur-emekli-isci-maasi-ne-kadar-olacak