Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İmaj

Mustafa Atsan
Mustafa Atsan

Sosyal sorumluluk kavramı, bir kurumun kaynaklarını topluma fayda sağlayacak şekilde kullanması olarak tanımlayabiliriz. Günümüz rekabet ortamında artık işletmeler sadece kar gütme amacıyla faaliyetlerini gerçekleştirmemeleri gerekmektedir. Toplumun gözünde güzel bir algı oluşması lazım ki insanlar tarafından bu şekilde de tercih sebebi olmalıdırlar. Bu yazımda da sosyal sorumluluk bilincinin, kurumların imajına etkilerinden bahsetmek istedim.

Öncelikle kurumsal imaj, bir kurumun toplum tarafından algılanma biçimidir. Kurumun sadece ticari anlamda değil toplum yararına göstermiş olduğu faaliyetler ile de güzel şekilde algılanması çok önemlidir. Rakiplerinden farklı gözükmek isteyen kurumların sosyal sorumluluk bilincine önem vermeleri gerekmektedir. Bu da bir nevi farklılaşma kriterlerine giriyor. Özellikle uzun vadeli bir kurum imajı sağlamak isteyen kurumlar mutlaka kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını benimsemelidirler. Çünkü hedef kitle sadece kaliteli ürün üretilmesi ile değil, topum yararına sunulan hizmetleri de göz önünde bulundurmaktadır.. Ne kadar ticari anlamda iyi olursa olsun bir firma, sürekli gelişen ve değişen toplum istek ve ihtiyaçlarını gideremezse rakiplerinden geri kalmaya mahkumdur. Ayrıca sosyal sorumluluğu yüksek olan işletmeler sadece kurumsal imajını değil marka imajını da yükseltmiş oluyorlar. Bu sayede ürün ve hizmetlerin tercih edilme sebepleri artıyor. Biz en iyiyiz, işimizi en iyi şekilde yapıyoruz mantığı artık günümüz rekabet ortamında yeterli olmuyor. Bir kurum işini iyi yapmasının yanında doğru iletişim stratejilerini kullanarak toplumlu duygusal bir bağ mutlaka kurmalı. Bu kurulan duygusal bağ sayesinde markalarının ve kurumlarının imajlarını koruyup vazgeçilmez duruma gelebilmeleri muhtemeldir.

Bu konu ele alınması gereken detaylı bir konu fakat ben kısaca bu yazımda sosyal sorumluluğun öneminden ve kurumlara, markalar kazanımlarından bahsetmek istedim. Kısacası her kurum varlıklarını sürdürebilmek adına kar elde etmenin yanında toplum menfaatlerini , istek ve ihtiyaçlarını da gözetmek zorundadırlar.

- Haberler Ankara, Mustafa Atsan tarafından kaleme alındı
https://haberlerankara.com/makale/3265900/mustafa-atsan/sosyal-sorumluluk-ve-kurumsal-imaj