- 07 May 2022 - 21:48

100 Soruda Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası! Aldatma nedeniyle boşanma davası Nasıl Açılır 2022! İşte Boşanma Hukuku...

Günümüzde aldatılma oranları git gide artmaktadır. Bu oranlar içinde ise kadınlar erkeklere nazaran daha fazla aldatılmaktadır. Aldatıldığını öğrenen bazı kadınlar boşanmayı tercih ederken bazı kadınlar ise boşanmak yerine bu durumu kabul edip evliliklerini sürdürmektedir. Boşanma hakkında merak edilen soruları uzmanına sizin için sorduk, işte detaylar...

Yürürlükten kaldırılmış olan kanunda zina bir suç olarak kabul ediliyordu ve buna karşılık hapis cezası veriliyordu. Ancak şu an günümüzde kullanılan Türk Ceza Kanunu’na göre zina suç eylemi olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle zina suç değildir. Bu suç erkek eş adına 1996 senesinde kalkarken kadın eş için 1998 senesinde kaldırılmıştır. Evlilik birliğinden gelen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi evliliğin bitimine neden olur.

Evlilik yükümlülüklerini ihlal eden ve güven kırıcı hareketlerde bulunan eş kusurlu bulunacaktır. Zina için boşanma davası açıldığı zaman, bu davayı açmanın da belli bir süresi vardır. Zina eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde  boşanma davası açmak gerekir. Eğer zina eyleminin üzerinden 5 sene geçmiş olursa bu durumda kişinin dava açma hakkı düşer.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası açmak için yetkili Aile Mahkemeleri’ne başvurmanız gerekir. Eğer çekişmeli boşanma davası açmak istiyorsanız, karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünüz yanların mahkemeye sunulmuş olması gerekir. Bunun için mahkemeye telefon kayıtları, otel kayıtları ve benzeri delilleri sunabilirsiniz. Boşanma davasında hangi delilin sunulacağını bilmeniz de önemlidir. Çünkü mahkemeye sunulmaması gereken ve özel hayata saygıyı ihlal eden durumlar söz konusu olabilir. Dava açan taraf kendisini ne olduğunu anlamadan sanık olarak bulabilir.

Boşanma Davasını Açmadan Önce Bunlara Dikkat Edin

Boşanma davası dilekçesini eksiksiz olarak tamamladığınızdan emin olun. Bu dilekçenin içinde boşanma ile ilgili olan her detayın ele alınmış olması gerekir. Nafaka ödenecek mi? Eğer evlilikten doğan çocuk varsa, çocuğun velayeti kimde olacak?

Boşanmadan kaynaklı çıkan sorunlara açıklama getirilmiş mi yoksa arada hala anlaşmazlık var mı? Anlaşmazlık olması halinde dava çekişmeli olacağından davanın sonuçlanması beklediğinizden daha uzun sürebilir. Dilekçede anlaştığınıza dair maddeleri sıralamanız ise sürecin hızlanmasına yardımcı olarak sizi bir çok israftan kurtaracaktır.

Zina Davası Açmak için Ödenmesi Gereken Tazminat Miktarı Ne Kadar?

Aile mahkemelerine zina nedeniyle boşanma talepli dava dilekçesi ile başvuru yapılarak dava açılır. Tazminat miktarı mahkemeni takdirine göre belirlenir. Bu miktarın belirlenmesinde eşin kusuru, evliliğin süresi, ekonomik durum, sosyal durum vb. etmenler dikkate alınacaktır.

Zina Davası Açmak için Hangi Belgeler Gerekir?

Zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişilerin sahip olmaları gereken bazı belgeler vardır. Dava dilekçesi, avukat ile dosya takip edilecekse boşanma vekaletnamesi ve noterden çıkarılacak dilekçe ekiyle delillerin sunulması gerekir. Kimlik fotokopisi de gerekir. Eğer eş sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıyorsa ve güven kırıcı hareketleri varsa bu durumda bütün bu nedenler boşanma nedeni olarak ileri sürülebilir.

Zina Davası Açıldıysa Çocuk Velayeti Kime Verilir?

Zina davası açılması halinde mahkeme çocuk için en iyi olacak durumu seçmek ister. Çocuğun bakımı ve gözetimini en iyi hangi taraf gözetebilir durumdaysa mahkeme bu kişi lehine karar vermek ister. Mahkemede taraflar hukuka uygun olarak aldatma eylemini destekleyen ispatları da sunabilirler. Tanıklar, fotoğraflar ve mesajlar delil olarak kullanılabilir.

Sosyal Medya Üzerinden Aldatma Boşanma Sebebi Olarak Görülür mü?

Sosyal medya hesapları üzerinden eşin yapmış olduğu yazışmalar güven kırıcı hareketler sınıfına girer. Eş, böyle bir durumun varlığında evliliğin bitimine neden olan kusurlardan birini bu olarak göstererek tazminat almak için talepte bulunabilir.

İş Seyahatinde Aldatmanın İspatlanması Mümkün müdür?

Boşanmak isteyen tarafın mahkemede delil sunması önemlidir. İş seyahatine gitme bahanesiyle kişinin 3. Kişiyle tatile gitmesi halinde delil olarak fotoğraflar, seyahat bilgilerine dair dökümanlar kullanılabilir. Bunların hepsi mahkemede delil niteliği taşır.

Boşanma Davasında Çocuğun Tanıklığı

Boşanma davasında çocuğun tanık olması için belirli bir yaşa gelmiş olması gereklidir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanmanın doğuracağı hukuki kararların alınabilmesi için tanıklar mahkeme huzuruna çıkarabilir.

Tanıklar da kendilerine sorulan sorular eşliğine boşanma davasına söz konusu olan çiftler hakkında bildiklerini anlatır. Boşanma davasında şahitlere ne sorulur konusu çekişme nedenine göre değişebilir. Fakat mahkeme genel olarak şahitlerden taraflar hakkında bildiklerini ve şahit olduklarını anlatmasını ister. Bu davalarda 8 yaşından büyük çocukların da şahitliğine başvurulur.

Zina Yapan Erkeğin Affedilmesi Halinde Dava Düşer mi?

Eğer zina yapan erkek affedilirse bu durumda zinada affeden kişinin dava açma hakkı da düşmüş olur. Yargıtay kararlarında affetme olması halinde eşin zina nedeniyle kusurlu sayılmadığı bilinmektedir.

Zina Nedeniyle Açılan Boşanma Davalarında Tazminat Almak Mümkün müdür?

Eşlerden bir tanesi evliliğin bitiminde diğer eşe göre daha ağır kusurlu ya da tamamen kusurlu olursa bu durumda kişinin tazminat ödemesi gerekir. Diğer eşe verilen zararın mutlaka tazmin edilmesi gerekir.

Aldatan Eşe Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Boşanma dava dilekçesi yazılırken eş tazminat talebinde bulunduğunu dile getirebilir. Mahkeme eşin kusurunu araştırır ve vermiş olunan zararın karşılığı olarak tazminat miktarının ne kadar olması gerektiğine karar verir.

Boşanma Davasında Bir Taraf İstemezse

Boşanmayı eşlerden birisinin istemediği durumda çekişmeli boşanma davası açılmalıdır. Boşanma davaları iki şekilde açılabilir. Bunlardan birisi anlaşmalı diğeri ise çekişmelidir. İki taraf boşanmanın doğuracağı hukuki sonuçlar hakkında ortak bir karar verebilirlerse bu durumda anlaşmalı boşanma davası açılır ve bu dava çekişmeliye göre çok daha kısa sürede sonuçlandırılır. Fakat taraflardan birisi boşanmak istemediği ya da çocuk velayetine dair bir kararın verilemediği gibi durumlar söz konusu olduğu zaman da çekişmeli boşanma davası açılmalıdır. Boşanma süreci de açılan davanın türüne göre değişebilir.

Taraflardan Birisi İstemese De Boşanma Gerçekleşir Mi?

Çekişmeli boşanma davalarında en önemli konulardan bir tanesi açılan boşanma davası için öne sürülen nedenlerdir. Bu nedenlerin mahkemeye ispatlanabilmesi gereklidir. Şayet boşanmak isteyen kişi bu boşanma gerekçesine dair kanıtları mahkemeye sunarsa karşı taraf istemese dahi boşanma gerçekleştirilecektir. Çekişmeli boşanma kaç duruşmada biter sorusunun yanıtı verebilmek ise kolay değildir. Çekişmeye neden olan konuya ve tarafların tutumlarına göre dava süresi birkaç duruşmada da sonuçlandırılabilir ya da yıllarca da sürebilir.

Dudaktan Öpüşme Zina Olarak Kabul Edilir mi?

Dudaktan üçüncü kişiler ile öpüşmek zina olarak kabul edilmez. Ancak bu eylem, güven kırıcı bir harekettir ve sadakat yükümlülüğüne de aykırıdır. Eşin üçüncü bir kişiyle cinsel birliktelik yaşaması zina eylemi olarak tanımlanabilir.

Eşini Aldatan Kadının Nafaka Alması Mümkün müdür?

Eğer aldatan eş daha az kusurluysa ve diğer koşullar da oluşuyorsa bu durumda yoksulluk nafakası almak mümkün olabilir. Yoksulluk nafakası evlilik birliğinde daha az kusurlu ve evlilikten gelen refahı düşecek olan kişilere ödenen bir paradır.

Zina Boşanma Davası için Dilekçe Nasıl Yazılır?

Zina boşanma davası dilekçesi için örnek bulmak istense de, her evliliğin ve boşanmanın birbirinden çok farklı olduğunu unutmamakta fayda var. Dava dilekçe örneği üzerinden başvuru yapılması bazı hukuksal kayıpların yaşanmasına neden olabilir. Kişilerin mutlaka bir boşanma alanında uzman olan avukattan vekillik hizmeti alması gerekir. Bu hizmet kişinin kayıp yaşama riskini en aza indirir.

Aldatma Durumunda Otel Kayıtları Nasıl Çıkarılır?

Otel kayıtları mahkemeden talep edilebiliyor. Eğer mahkeme otel kayıtlarının çıkarılması talebini yerinde görürse bu durumda ilgili emniyet müdürlüğüne müzekkere yazarak otel kayıtlarını dosyaya işlemek mümkün olur. Bunlar mahkemede delil olarak kullanılabilir.

Aldatan Eşin Telefon Kayıtları Nasıl Alınır? (HTS)

Eğer aldatıldığını düşünen eş güven kırıcı davranışlar olduğunu düşünüyorsa, eş mahkeme aracılığı ile GSM operatöründen telefon kayıtlarını talep edebilir. Telefon kayıtları ancak mahkemeni talep etmesi ile alınabilmektedir.

Cinsel Birleşme Olmadan Aldatma Davası Açılabilir mi?

Cinsel birliktelik olmaması halinde zinadan kaynaklı boşanma davası açmak mümkün değildir. Ancak cinsel birleşme olmasa da eşin güven kırıcı davranışlarda bulunması evliliğe zarar verebilir. Bu durumda cinsel birleşme olmadan da boşanma davası açmak söz konusu olabilir.

Mahkemede Zina Olduğu Nasıl İspatlanır?

Mahkemede hukuka uygun olan deliller ile birlikte aldatmanın ispatlanması mümkündür. Mesajlar, sosyal medya paylaşımları, otel kayıtları, banka kayıtları, tanıklar, fotoğraflar vb. dökümanların hepsi aldatmanın ispatı anlamına gelebilir.

Zina Davası Üçüncü Kişiye Açılabilir mi?

Eşin birlikte olduğu kişiye yani eşin sevgilisine tazminat davası açmak mümkün değildir. Manevi tazminat davalarında verilmiş olan son karara göre 3. Kişiden herhangi bir talepte bulunmak söz konusu değildir. Karara göre sadakat yükümlülüğü yalnızca eşlerin birbirine olan bir sorumluluğudur.

Aldatmadan Kaynaklı Tazminat Almak Mümkündür?

Aldatılan eş, sadakat yükümlülüklerini ihlal eden eşten tazminat talebinde bulunabilir. Bu tazminat hem maddi hem de manevi olabilir. Aldatılmadan kaynaklı olarak kişinin travmaya uğraması halinde eksilen yaşam sevinci adına tazminat talep edilmesi mümkündür.

Instagram, Whatsapp, Facebook Konuşmaları Aldatma Olarak Sayılır mı?

Eşin herhangi 3. Kişiyle sosyal medya üzerinden yazışması, duygusal bağın zarar görmesine neden olabilir. Güven kırıcı davranış sınıfında yer aldığı için de bu nedenle eşe boşanma davası açılabilir.

Aldatan Eş Çocuğun Velayetini Alabilir mi?

Mahkeme çocuğun velayetinin kime verileceğine ilişkin kararı verir. Mahkeme bu kararı verirken, çocuğun üstün yararını gözetir. Mahkeme babanın çocuğun bakımını üstleneceğini ve gözetimini aksatmayacağını, sorumluluk alabileceğini düşünüyorsa, velayet hakkını babaya verebilir.

Aldatan Anneye Çocuğun Velayetini Alabilir mi?

Çocuğun anne bakımına muhtaç bir yaşta olması ve annenin çocuk bakımını yerine getirebilecek durumda olması halinde, çocuk velayeti anneye verilebilir. Burada mahkeme çocuk için en yüksek faydayı gözeterek karar verecektir.

Boşanma Davası Bittikten Sonra Zina Davası Açılabilir mi?

Eğer anlaşmalı ya da çekişme boşanma  davasından sonra eş aldatıldığını öğrenirse bu durumda tazminat talep edilmesi için yeniden boşanma davası açılması mümkün değildir. Boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlara sonradan karar verilmesi söz konusu değildir.

Aldatma Nedeniyle Açılan Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Bir davanın ne kadar süreceği kesin olarak bilinmez. Süreci etkileyen pek çok unsur vardır. Delillerin toplanma süreci, adli tatil süreci, iş yoğunluğu vb. etmenler dava sürecinin belirlenmesinde etkili olur. Bütün bu etmenler değerlendirmeye alındığı zaman boşanma davasının ortalama 8 ay ile 1 sene arasında sürdüğünü söyleyebilirsiniz.

Aldatan Eşin Boşanma Davasında Mal Alması Mümkün müdür?

Zinadan kaynaklı boşanma davası açıldığı zaman eğer zina eylemi ispatlanırsa, mal paylaşımı durumları da bundan etkilenecektir. Mahkeme bu durumda zina yapan eşe mal rejiminde olan hakkının payının azalmasına hatta tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik karar verebilir.

Eski Sevgili ile Konuşmak Aldatma Sayılır mı?

Eşin eski bir arkadaşı, sevgilisi ile konuşması her zaman aldatma olduğu anlamına gelmez. Aldatma olup olmadığını anlamak için ne kadar konuşulduğunu, ne sıklıkla konuşulduğunu ve ne konuşulduğunu bilmek gerekir. Eğer eş, eski sevgilisi ile sürekli olarak konuşuyorsa, duygusal bağ kuracak kadar bir yakınlık söz konusuysa bu durumda eşin davranışı güven kırıcı hareketler içinde yer alır. Diğer eş, bu nedenle boşanma talebinde bulunabilir.

Aldatma Davalarında Manevi Tazminat Zaman Aşım Süresi Ne Kadar?

Zina nedeniyle mahkeme açılması halinde kişinin zina eylemini öğrendikten sonra en çok 6 ay içinde mahkemeye başvurması gerekir. Kişi bu süre içinde hem maddi hem de manevi tazminat davası açma hakkına sahip oluyor. Her halde fillden itibaren 5 sene içinde dava açmak mümkündür.

El Ele Tutuşmak Zina Ya da Aldatma Olarak Kabul Edilir mi?

El ele tutuşma olması zina olarak değerlendirilmez. Ancak eşin bir başka kişi ile el ele tutuşması güven kırıcı bir davranış olarak nitelendirilmektedir. El ele tutuşma iddiasının ispatlanması halinde boşanma davasına delil oluşturulmuş olur.

Anlaşmalı Boşanma Gerçekleştikten Sonra Aldatma Davası Açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasının son bulması halinde bütün konular için anlaşmaya varılmış ve olunur ve taraflar boşanır. Eşlerden bir tanesinin kesinleşmiş karar sonrasında aldatıldığını öğrenmesi halinde yeniden dava açması söz konusu olmayacaktır. Karar kesinleşme öncesinde öğrenilmesi halinde ise bu durumu mahkemeye taşıyabilir ve durumun getirdiği haklardan faydalanmaya başlayabilir.

Evlilik Sözleşmesi İçine Aldatma Maddesi Konulabilir mi?

Evlilik sözleşmesi içinde tarafların yalnızca hangi mal paylaşım rejimini tercih ettiğini belirtmesi mümkündür. Bu sözleşme geleceğe dönük olarak aldatmaya ilişkin mal rejimi koşulu konulması hakkında geçerli değildir.

Hamile iken Aldatılan Kadının Boşanma Sırasında Hakları Nelerdir?

Hamile olduğu dönemde aldatıldığını öğrenen kadın boşanma davası açabilir. Eşin aldattığını öne sürerek dava açan kadın, yoksulluğa düşerse bu durumda tedbir nafakası talep edebilir. Eğer kadının şiddet görme tehlikesi varsa bu durumda eş için uzaklaştırma talebinde bulunulabilir. Çocuğun doğumu ile birlikte kadın iştirak nafakası talebinde de bulunabilir.

Aldatan Erkek Boşanma Davası Açarsa Davayı Kazanır mı?

Mahkeme evlilikte hangi eşin tam kusurlu ya da ağır kusurlu olduğunu tespit eder. Eğer bir eş diğer eşten daha ağır kusurlu ise bu durumda mahkeme boşanmaya dair talebi kabul etmez kişinin aleyhine hüküm kurar. Erkek eşin aldatma kusuru olması da her zaman davanın eşin aleyhine sonuçlanacağı anlamını taşır. Ancak ve ancak diğer eşin daha çok kusurlu olması halinde kişinin lehine karar verilmesi mümkün olabilir.

Zina Davası Boşandıktan Sonra mı Açılır?

Hayır. Zina davası boşanmamış olunması halinde açılabilir. Taraflar boşandıktan sonra zina davası açmak mümkün değildir. Zina bir boşanma sebebidir ve bu nedenle boşanma davası açılır.

Zina Nedeniyle Boşanmada Yargıtay Kararı Önemli midir?

Boşanma davalarında Yargıtay tarafından verilen kararların büyük bir önemi bulunur. Bir başka kişiyle bulunan otel kayıtları Yargıtay içtihatlarında zina eylemi olarak sayılmaktadır. Bu karar mahkeme kararlarına emsal teşkil edecektir.

Aldatma Nedeniyle Mahkemeye Dedektif Delilleri Sunulabilir mi?

Dedektif aracılığı ile elde edilen deliller özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi anlamına geldiğinden hukuka uygun değildir. Mahkemeye sunulacak olan delillerin mutlaka hukuka uygun olması gerekir. Bu nedenle dedektif aracılığı ile elde edilen deliller kanıt olamaz.

Aldatmanın İspat Edilmesi için Casus Yazılım Kullanılabilir mi?

Eğer eş diğer eşin kendini aldattığını öğrenmek adına çeşitli casus yazılımlar kullanmaya kalkarsa, bu durumda elde edilen veriler hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olacağı için delliler hükme esas alınmayacaktır.

Gizli Kameraya Yakalanan Aldatma Görüntüleri Delil Olabilir mi?

Eğer kamera görüntüleri kişinin haberi olmadan alınmışsa aleni olmayan bir yerde hukuka aykırı olarak elde edilmişse bu durumda kişinin mahkemeye sunduğu görüntüler delil olmayacaktır. Görüntüyü alan eş, görüntüye aldığı eş tarafından ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunabilir.

Aldatma Nedeniyle Dava Açmak için Avukat Gerekir mi?

Kişinin dava açması için illa bir avukata ihtiyacı yoktur. Dava açmak için avukat zorunluluğu bulunmamakla birlikte hukuki kayıpların meydana gelmemesi açısından kişinin avukatla çalışmasında fayda vardır. Kanuna uygun dilekçeler sunularak mahkeme süresinin uygun bir şekilde sürdürülmesi adına mutlaka boşanma alanında uzman olmuş bir avukattan vekillik hizmeti almak gerekir. Her işin bir uzmanı olduğu ve işin uzmanın işi daha iyi yapacağını göz önünde bulundurmak gerekir.

Aldatma Nedeniyle Açılan Davada Çocukların İfadesi Alınır mı?

Velayet hakkının her iki taraf tarafından talep edilmesi halinde, çocuğun üstün yararı için, çocuk idrak yaşında olması şartı ile velayete ilişkin beyan alınması mümkündür. Bu beyan uzman bir kişinin aracılığıyla alınmaktadır. Evlilik birliğindeki uyuşmazlıklar için eşlerden bir tanesi çocuğu tanık olarak mahkemeye çıkarmak isteyebilir.

Aldatmadan Kaynaklı Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Yeni Delil Sunulması Mümkün müdür?

Eğer yeni delil elde edinilirse, davanın her aşamasında delil sunulması mümkün değildir. Mahkeme delil sunulması için taraflara belli bir süre vermektedir. Bu sürenin dışında delil sunulması mümkün değildir. Çünkü bu süre kesin süre olarak belirlenmiştir. Ön inceleme duruşmasından itibaren 2 haftalık kesin süre içinde delil sunmak mümkündür.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Ev Kime Ait Olur?

Eşlerin ev de dahil olmak üzere evlenmeleri halinde yarı yarıya hakları bulunur. Eşlerin evlilik birliği içinde edinmiş oldukları mallarda da eşler yarı yarıya hak sahibi olacaklardır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Telefona El Konulur mu?

Boşanma davaları çerçevesinde eşyalara el koyma kararı verilemez. Diğer eş iddiasının ispatlanması amacıyla telefon ya da bilgisayarın incelenmesi talebinde bulunabilir. Bu durumda mahkeme kalemine dava süresince kalması için sunum yapabilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Uçak Kayıtları İncelenebilir mi?

Davayı açan eş iddialarının ispatlanması amacıyla seyahate ilişkin bilgilerin incelenmesini isteyebilir. Bu bilgilerin arasında uçak kayıtları da yer alır. Talep üzerine mahkeme yerinde görmesi halinde uçuş firmasına bilgileri vermesi adına müzekere yazabilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Banka Hesap Hareketleri İncelenebilir mi?

Taraflardan bir tanesinin talep etmesi halinde banka hesap hareketleri ve harcamalara ilişkin dökümanlar için mahkeme bankaya müzekkere yazabilir. Bu şekilde elde edilen bilgiler mahkemede delil olarak kullanılabilir.

Aldatma Delili Olmamasına Rağmen Eş Aldattığını Kabul Ederse Ne Olur?

Boşanma davalarında eşin ikrar etmesi yani olayları kabul etmesi halinde hakim bu ikrara bağlı olmaz. Hakim söz konusu beyanlarla bağlı olmaz. Ancak delil olmaması halinde mahkeme ret için karar verebilir.

Aldatma Delilleri Hukuken Kaç Sene Geçerli Olur?

Zina nedeniyle boşanma davasında hak düşürücü süre öncesinde delil sunulması halinde ret kararı verilebilir. Eşlerin mutlaka 5 sene öncesinden haberdar oldukları delili sunması ve boşanma davası açması gerekir. Eğer 5 sene geçerse bu durumda mahkeme hükme esas almaz.

Aldatmada Çocuğun Anneye Verilme Yaşı Kaçtır?

Mahkeme velayet konusunda her zaman çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurmaktadır. Yargıtay emsal kararlarında çocuğun anne bakımına muhtaç olduğu yaşları bebeklikten itibaren 6 yaşına kadar belirlenmiştir. Hangi ebeveynin çocuğun bakımını ve gözetimini daha iyi yerine getiriyorsa bu durumda mahkeme velayet hakkını o ebeveyne verecektir.

Aldatma Olması Halinde Aldatan Eş Uzaklaştırma Alabilir mi?

Uzaklaştırma kararı mahkeme tarafından ancak kadının şiddet görmesi ya da şiddet görme tehlikesi altında olması halinde verilmektedir. Yalnızca aldatma olması halinde eş için uzaklaştırma kararı verilmesi mümkün değildir.

Aldatma Davası Açılabilecek Durumlar Nelerdir?

Eşin üçüncü kişi ya da kişiler ile samimi olması, duygusal bir bağ kurması, aşk sözcüklerini kullanması güven kırıcı davranışlar arasında yer alır. Eşin üçüncü bir kişi ile cinsel birliktelik yaşaması halinde ise boşanma davası direkt olarak zinadan dolayı açılabilir.

Tinder ve Buna Benzer Uygulamaların Kullanılması Aldatma Delili Olabilir mi?

Tinder ve buna benzer uygulamaların aktif olarak kullanılması aldatma delili olarak kullanılabilir. Bu uygulamaları kullanarak buluşma gerçekleştiren kişiler aldatma eylemenin gerçekleştirmiş olur. Bu nedenle mahkemeye delil olarak bunlar sunulabilir.

Başka Bir Kadının Fotoğrafını Beğenmek Aldatma Sayılır mı?

Başka bir kadına ait olan fotoğrafın beğenilmesi aldatma niteliği taşıyabilir ya da taşımayabilir. Dosyada aldatmaya ilişkin deliller sunulurken emarenin birlikte değerlendirilmesi gerekecektir. Bir kimse ile aynı karede fotoğrafta yer almak da aldatma niteliği oluşturmayabilir. Ancak birlikte fotoğrafta yer aldığı kişi ile sürekli mesajlaşma olması samimiyet bulunması güven kırıcı davranışlar arasında yer alır.

Ses Kaydı Aldatma için Delil Olur mu?

Ses kaydı aldatma için delil olabilir ancak burada önemli olan nokta ses kaydının nasıl elde edildiğidir. Ses kaydının aldatma için delil olması adına mutlaka bu kayıtların hukuka uygun şekilde edinilmesi gerekir. Eğer ses kayıtları kişinin haberi olmadan hukuka aykırı bir şekilde elde ediliyorsa bu durumda ses kaydının mahkemeye delil olarak sunulması mümkün değildir.

Çiçek Göndermek Aldatma Sayılır mı?

Çiçek göndermek aldatma delili olabilir. Burada çiçeğin neden ve kime gönderildiğini incelemek gerekir. Ayrıca çiçek notunda ne yazdığı ve ne sıklıkla çiçek gönderildiği gibi durumlar da önem taşımaktadır. Bu noktaların incelenmesi halinde aldatma delili olabilirken bazı durumlarda çiçek göndermek aldatmanın delili olmaz. Bir tek çiçek göndermek aldatma eyleminin oluşması anlamına gelmez.

Gece Birine Mesaj Atmak Aldatma Sayılır mı?

Gece yarısı üçüncü kişilere mesaj atılması aldatma delili olabilir. Mesajın içeriği, daha önceden yazışma olup olmadığı gibi konuların araştırılması gerekir. Gece yarısı atılan her mesaj aldatma olduğu anlamına gelmez. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra karar verilmesi gerekir. Gece yarısı eşin sürekli başka insanlar ile yazışması ise güven kırıcı davranış olarak değerlendirilebilir. Eş yalnızca bu nedene dayanarak boşanma davası açmak isteyebilir. Ancak mahkemeye yazışmalar kişinin rızası olmadan delil olarak gösterilememektedir.

Boşanma Kararı Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boşanma kararı nasıl vermeliyim sorusunun cevabı boşanma davasının türüne, kişilerin gelecekten beklentilerine bağlı olarak değişmektedir. Boşanma kararı vermeden önce bu kararın gerçekten sizin kararınız mı olduğunu yoksa birilerinin etkisi altında kaldığınız için mi bu şekilde düşündüğünüzü iyi tahlil edin. Sonradan pişman olacağınız bir kararı vermediğinizden emin olun.

Boşanmalı mıyım diye kendinize sorduğunuz zaman, bunun cevabını iyi analiz edebilmek için yazın. Kendinize sorular sorun. Boşanma davasının sonuçlarını kaldırabilir miyim? Maddi ve manevi durumum boşanma sonrasında nasıl olur? Varsa çocuk ya da çocukların durumu boşanmadan dolayı nasıl etkilenir? Bu soruların cevabını verirken kendinize dürüst olduğunuzdan emin olun. Kendi başınıza işin içinden çıkamadığınızı düşünüyorsanız, profesyonel olarak destek almak isteyebilirsiniz. Psikologla konuşmak, konu hakkında bilgi toplamak için yazılar okumak yardımcı olabilir.

Aldatılan Kadın Neden Ayrılamaz?

Günümüzde aldatılma oranları git gide artmaktadır. Bu oranlar içinde ise kadınlar erkeklere nazaran daha fazla aldatılmaktadır. Aldatıldığını öğrenen bazı kadınlar boşanmayı tercih ederken bazı kadınlar ise boşanmak yerine bu durumu kabul edip evliliklerini sürdürmektedir.

Psikologlar aldatılan kadının neden ayrılmadığının sebeplerini araştırdığında ise aldatılan bir kadının evliliğini bitirmek istememesinin en önemli nedeni çocuk sahibi ise çocuğun psikolojinin bozulmasını istememesinden kaynaklandığı görülmektedir.

Bu tip kişiler her şeye rağmen sırf arada çocukları olduğu için olağan durumu kabul etmektedirler ve boşanmamaktadırlar. Diğer bir neden ise kadınların ikinci kadın olduğunu kabul edememesi ve karşıdaki kişilerin mutlu olmalarını sağlamak için bu evliliği sürdürdüğü ortaya çıkmaktadır.

Aldatılan Kadının Hisleri Nasıldır?

Aldatılan bir kadının hisleri, incelendiğinde ortaya çıkan sonuçta bu kişilerde güven sorunun gözlemlendiği görülmüştür. Aldatılan bir kadın bir daha bir erkeğe güvenmekte oldukça zorlandığını söylemektedir.Aynı zamanda bu kişiler artık her şeye daha temkinli yaklaşmakta ve sürekli şüphe içinde yaşamaktadırlar. Aldatılan pek çok kadının ise psikolojik destek alarak ayakta durmaya çalıştığı ortaya çıkaktadır.

07 May 2022 - 21:48 Ankara- Hukuk


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.