Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası süresi açılan davanın türüne göre farklılık gösterir. Boşanma davaları iki farklı şekilde açılabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası süresi açılan davanın türüne göre farklılık gösterir. Boşanma davaları iki farklı şekilde açılabilir. Çiftler anlaşmalı bir şekilde boşanabildikleri gibi çekişmeli boşanma davası da açabilirler. Anlaşmalı boşanma davasının süreci çekişmeliye göre çok daha basittir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma çekişmeli boşanma davaları arasında görülmektedir. Şiddetli geçimsizlik Mk (Medeni kanun)’da evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmelerini engelleyecek derece temelden bozulması sonucunda daha az kusurlu eşin diğer eşe açtığı bir çekişmeli dava türü olduğundan bahsedilmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumundaki boşanmalar şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılır.

Özel Boşanma Sebepleri ve Şiddetli Geçimsizlik

Boşanma davası sebepleri özel boşanma sebepleri ile şiddetli geçimsizlik olarak ikiye ayrılır. Özel boşanma sebepleri dışında kalan tüm nedenler şiddetli geçimsizliğe girer. Özel boşanma sebepleri şunlardır:

 • Zina
 • Hayata Kast ve Onur Kırıcı Davranış
 • Terk
 • Akıl Hastalığı

Bu nedenlerin dışındaki tüm davalarda gerekçe şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılır. Şiddetli geçimsizlik durumunda açılan dava, çekişmeli boşanma davasıdır. Bu davanın ortaya çıkması ile eşler aile mahkemesi tarafından da çözümlenmesi gereken bazı sorunlar ile karşılaşır. Bu sorunlar şunlardır:

 • Nafaka
 • Velayet
 • Maddi ve Manevi Tazminat
 • Evlilik İçerisinde Elde Edilen Malların Paylaşımı
 • Düğün Takılarının Paylaşımı.

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi yazmak oldukça önemli bir konudur ve boşanma dilekçesinde tüm ayrıntılara yer verilmesi gerekmektedir. Boşanma dilekçesi yazmak için gerekir ise bir uzmandan yardım alınması tavsiye edilmektedir. Boşanma dilekçesi dava sürecini başlatan bir etkendir ve bu yüzden bilgilerin doğru, net ve anlaşır olması büyük bir önem taşımaktadır. Davanın ilerleyebilmesi için dilekçenin profesyonel bir yetkinlik ile hazırlanması gerekecektir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve tek taraflı açılan boşanma dilekçesi gibi birçok farklı dava dilekçesi bulunmaktadır. Bu dilekçelerde yer alması gereken bilgiler, davanın türüne göre farklılık göstermektedir. Bu durumda mevzuata göre karar vermek ve bilgilerin de bu durum içinde hazırlanması gerekmektedir.

Boşanma Dilekçesinde Yer Alan Bilgiler

Boşanma dilekçesi yazma işlemi için mutlaka bir profesyonel bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Usule ve şartlara uygun şekilde hazırlanması gereken boşanma davası dilekçesinde dosyanın konusu, davalı ve davacı bilgileri, var ise vekile yönelik bilgiler, dosya açıklaması ve deliller yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ne zaman anlaşmalı boşanma davası açılabilir sorusunun yanıtı evlendikten en az 1 yıl sonradır. Anlaşmalı boşanma davasının söz konusu olabilmesi için çiftlerin en az 1 yıl boyunca evli kalmış olmaları şarttır. 1 yıldan kısa süredir evli olup da boşanma davası açmak isteyen çiftler çekişmeli boşanma davası açmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası ile çekişmeli boşanma davası süreçleri de birbirilerinden farklıdır. Örneğin çekişmeli boşanma davası anlaşmalıya göre çok daha uzun sürebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişiler ilk olarak çekişmeli boşanma davası dilekçesi doldurmalıdır. Daha sonrasında bu dilekçe ile aile mahkemesine başvurarak boşanma davasının süreci başlatılabilir. Çekişmeli boşanma davalarının en önemli konularından bir tanesi ortaya atılan iddiaların kanıtlanabilmesidir. Bundan dolayı mahkemeye deliller ve tanıklar da sunulmalıdır. İspat için deliller ne kadar netse dava süreci de o kadar kısa sürede tamamlanacaktır. Eğer iki tarafında güçlü delilleri varsa çekişmeli boşanma davası sonuçlanma süresi daha da uzayabilecektir.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ücretsiz Boşanma Davası Açmak için aile mahkemesine başvurulması gereklidir. Aile mahkemesinde dava sürecini başlatabilmek için de boşanma davası dilekçesi doldurulmalıdır. Boşanma davası açabilmek için dosya masrafı gibi ücretlerin ödenmesi şarttır. Bu ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar ise ücretsiz boşanma davası açabilirler. Ücretsiz olarak boşanma davası açabilmek için ilk olarak muhtarlıktan yoksulluk belgesi alınmalıdır. Bunun yanı sıra tapu ve trafik sicil kaydının da olmaması ücretsiz olarak boşanma davası açılabilmesi için gerekli olan şartlardandır.

Boşanma Davası Her Yerde Açılabilir Mi?

Boşanma davası açılacak yerler, genellikle kişilerin ikamet ettikleri şehirdeki adliyelerde bulunan Aile Mahkemeleri olmaktadır. Kişilere kolaylık olması ve dava sürecinin bir nebze de olsa yumuşatılması için kişilerin bulundukları bölgelerde açılabilen boşanma davaları, ülkemizde her yerde açılabilmektedir. Ancak boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardır. Bunlardan ilki; boşanma davasını açacak olan kişilerin davalarını son 6 ay içerisinde ikamet ettikleri yerde açıyor olmalarıdır. Eğer eşlerden birisi 6 aydan uzun süredir farklı bir yerde yaşıyorsa, boşanma davaları o zaman davalının ikamet ettiği yerde açılmaktadır. Diğer önemli durum ise boşanma davasını açacak olan kişilerin bulundukları yerlerde aile mahkemesinin olup olmadığı durumudur. Eğer kişilerin bulundukları yerel bölgelerde aile mahkemeleri mevcut değilse boşanma davaları o bölgede bulunan Asli Mahkemelerde açılacaktır.

Boşanma Davası İçin Yatırılması Gereken Harç Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davalarında kişilerin yatırmaları gereken harç 200 TL olarak belirlenmiştir. Kişiler bu mahkemelere boşanma talebi ile başvurdukları takdirde dava açılırken ilgili kuruma 200 TL dava masrafı yatırırlar. Daha sonrasında ise kişilerin bu ücretleri geri alabilme hakları belirli koşullarla sağlanabilmektedir.

Boşanma Davası İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davası için ilk başvurulacak yer, boşanma davası konusunda yetkisi bulunan aile mahkemeleridir. Aile mahkemesi eğer yoksa boşanma davası asliye hukuk mahkemesinde de açılabilir. Boşanmak isteyen eşlerden birisi, eşiyle beraber son 6 ay boyunca beraber yaşadıkları bölgeye yakın bir mahkemeye başvuruda bulunmalıdır. İsteğe bağlı olarak, boşanacak eşlerden birisi ilk olarak boşanma avukatı yani aile avukatına gidip bir fikir alışverişinde bulunabilir. Boşanma kararı almayı düşünen kişinin, aile avukatına gidip, derdini anlatması, boşanmanın seyrini değiştirebilir. Aile avukatına giden kişi, isterse boşanma davası açması konusunda aile avukatından bir ricada bulunabilir. Boşanma davasını, aile avukatı, vekilinden aldığı vekalet ile açabilir. Eğer avukat aracılığı ile başvuru yapmayacaksanız, başvuru dilekçenizi önce mahkemenin bağlı olduğu tevzii bürosuna vermelisiniz. Tevzii bürosuna boşanma davası açma dilekçenizi verdikten sonra, gerekli evrakları teslim edip ve dava harçlarını da yatırdıktan sonra boşanma davası açma başvurunuz tamamlanır.

Boşanma Davasında Avukat Gerekli mi?

Boşanma davasında avukata gerek yoktur. Avukatsız boşanma davası açabilir ve boşanabilirsiniz. Fakat, eğer boşanma davanızın türü çekişmeli ise haklarınızın korunması açısından bir avukata ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer avukatınız olmadan çekişmeli davaya girerseniz, haklarınız zarar görebilir. Eğer anlaşmalı boşanacaksanız, avukat olmadan boşanma davası açmanızda bir sakınca yoktur.

Boşanma Davasında Yetki Nedir?

Boşanma davasında yetkili mercii eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce 6 aydan beri çiftin birlikte oturdukları yere bulunan mahkemelerdir. Boşanma davasının açılması gereken mahkemeler Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiştir. Madde 168’de tarafların boşanma davası için başvurmaları gerektikleri mahkeme açıkça belirlenmiştir.

Boşanma Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar Nelerdir?

Boşanma davası avukatından yardım almanız sürecin hem daha hızlı ilerlemesine hem de bu zorlu süreçten daha kolay çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bunun için tecrübeli, daha önceden boşanma davalarına baktığını bildiğiniz bir kişiden destek alabilirsiniz. Boşanırken taraflar kendi kendilerini temsil edebilirler. Yani boşanma avukatı olması zorunluluğu bulunmaz.

Davayı açtığınız zaman, kısa sürede kesinleşmesi için anlaşmalı olarak boşanmaya gayret edin. Anlaşmalı boşanmak için en az 1 sene boyunca eşinizle evli olmuş olmanız gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda atlanmaması gereken en önemli nokta tarafların hukuki olan bütün sonuçlar hakkında anlaşmaya varmış olmalarıdır. Bu konuların hepsi boşanma davası dilekçesinde detaylı bir şekilde ele alınmış olmalıdır.

Boşanma Davası Tazminat

Boşanma davasında tazminat talep etmek Medeni Kanun’da belirlenen sınırlar çerçevesinde bir haktır. Boşanma yolu ile evliliğin sona ermesi durumunda, kanunen belirtilen şartlar mevcut ise karşı taraftan maddi veya manevi tazminat talep etme hakkı doğar. Bazı durumlarda her iki tazminat türü de talep edilebilir.

Boşanma Davası Tazminat Türleri

 • Maddi tazminat: Evlilik birliğinin sona ermesi, taraflardan birinin maddi olarak zarar görmesine neden oluyorsa, maddi tazminat talep edilebilmektedir. Boşanmada maddi tazminat şartları, tazminat talep eden tarafın daha az kusurlu olması ve evlilik birliğinin bozulmasının tarafa zarar verecek olmasıdır. Hükmedilen tazminat miktarı, tazminatı ödeyecek tarafa ağır gelmemelidir. Boşanmada tazminat ve nafaka miktarına hakim, tüm gerekçeleri ve tarafların maddi durumunu gözden geçirerek karar verir.
 • Manevi Tazminat: Evlilik birliğinin bozulması sonucu, kişinin özlük hakları ve toplum içindeki konumunun zarar görmesi, toplumsal baskı gibi nedenlerle psikolojik çöküntü yaşaması nedenleri ile bu tazminat türüne başvurulabilir. Manevi tazminat şartlar, kişinin psikolojik olarak boşanma süreci ve öncesinde zarar görmesi ve boşanmada daha az kusurlu taraf olmasıdır.

Boşanma Davası Gerekçeli Karar Örneği

Boşanmanın gerekçeli kararı örneği emsal kararların neler olduğunu öğrenebilmek için bakılan belgelerden birisidir. Evli çiftlerin boşanabilmeleri için bazı adımların eksiksiz bir şekilde takip etmesi gereklidir. Bu adımlardan da ilki dilekçe ile beraber aile mahkemesine giderek dava açmaktır. Boşanma davasının açılmasının ardından mahkeme değerlendirme süreci başlatır. Yapılan incelemeler ve duruşmaların ardından da hakim boşanmaya ilişkin kararını açıklar. Bu karar boşanma davası gerekçeli kararı olarak adlandırılır. Bu kararın alınmasının ardından gerekçeli karar tebligatı taraflara yapılır.

Gerekçeli Karara İtiraz Edebilmek Mümkün Mü?

Mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi şarttır. Bu tebliğin de ardından 2 hafta içerisinde gerekçeli karara itiraz edilebilir. Şayet iki hafta geçmiş olmasına rağmen herhangi bir itirazda bulunulmazsa bu durumda mahkeme kararı kesinleşmiş olacaktır. Daha sonrasında boşanma kararı nüfusa geçmesi işlemi gerçekleştirilir. Mahkeme Nüfus Müdürlüğü’ne kararı bildirir ve müdürlük de bu kararı işler. En son aşamada yapılması gereken şey ise kimlik belgesinin değiştirilmesi için başvuruda bulunulmasıdır.

Boşanma Davası İstinaf ve Temyiz Edilmesi Nasıl Olur?

Boşanma davası temyizi bir kararın haksız olduğunu düşünüldüğü zaman yapılmaktadır. Temyiz ile birlikte daha yüksek mercilere başvurulması söz konusu olur. Boşanma davası kararı için temyiz isterseniz ilk olarak mahkemenin kararı kesinleştirmiş olması gerekir. Eğer mahkeme henüz kesin kararını söylememiş ise temyize gidemezsiniz. Temyizee gitmek için sizden talep edilen temyiz harcını ilk önce ödemeniz gerekir. Harcın ödenmesi ile birlikte yetkili olan kurum, dosyanızı inceleme altına alır. Eğer yeni bir duruşma talebi var ise, yeniden duruşma yapılır. Boşanma temyizinden sonra hakim dört farklı karar alabilir. Bu kararlar;

 • Bozma kararı
 • Onarma kararı
 • Düzelterek onarma kararı
 • Kısmen bozma kararıdır.

Anlaşmalı Boşanma mı Çekişmeli Boşanma mı?

Boşanma davası nasıl açılır konusunda boşanma süreci bir çok insan için yıpratıcı olur. Ödenen ücretler ve harcanan zaman da cabası. Bu nedenle çiftlere genellikle mümkünse anlaşmalı boşanma önerilmektedir. Anlaşmalı olarak boşanma başvurusunda bulunan çiftlerin mahkemeleri bir iki duruşmada bitebilir. Bu da her iki tarafın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşması anlamına gelir.

07 Ekim 2019 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.